17 studier ved universitetet i Steinkjer

Annonser: I Steinkjer er det 17 muligheter for å studere samfunns- og næringsfag til høsten. Seks av dem er bachelorstudier. Har du bestemt deg?

15. april er fristen for å søke studieplass til høyere utdanning i Norge.

I Steinkjer har Nord universitet samlet sine trønderske nærings- og samfunnsstudier.  Ønsker du i framtida å arbeide med:

Da er det lurt å ha et Steinkjer-studium på søkerlista, enten det er for ett år eller tre år.

Framtida begynner nå – vær med å påvirk

Innen nærings- og samfunnsfagene dreier mye seg om ulike måter om å tenke og handle på for å få til bærekraft, rettferdighet eller verdiskaping i samfunnet. Det handler om å bruke og forvalte ressursene – enten det er folk, land eller penger – på hensiktsmessige måter.

I tillegg handler det om hvordan vi tilpasser oss endring, hvordan vi forstår en verden som stadig forandrer seg og å skape et samfunn som er rustet for framtida.

Nord universitet Steinkjer henvender seg til deg som synes framtida er spennende. Vi gir deg muligheter til å utvikle kompetanse og verktøy for å forstå og påvirke samfunnsutviklingen.

Vi hjelper deg

Er det noe du lurer på, eller treger du noen å prate med når det gjelder faginnhold, praktiske utfordringer eller framtidsmuligheter har Nord universitet et korps av studieveiledere som står til din rådighet.

Ring eller send e-post. De står til din rådighet.

Nord universitet
Nord universitet har 12.000 studenter og 1200 ansatte, fordelt på ni studiesteder.

Universitet er oppdelt i fem fakultet/avdelinger:

Tre fakultet har aktivitet i Steinkjer: biovitenskap og akvakultur, samfunnsvitenskap og Handelshøgskolen.

I Steinkjer er det ca. 1000 studenter og 120 ansatte.

Kommenter gjerne, men vis saklighet: