70 års erfaring fratrer arbeidslivet

Arbeidsliv: Steinar Gran og Kåre Bye slutter i akademia etter henholdsvis 37 år og 34 års innsats. Nylig ble veteranene takket av.

Steinar Gran og Kåre Bye har preget fagutviklingen og innholdet i økonomiutdanningene og det trønderske samfunns- og næringslivet. Kanskje mer enn  vi og de selv forstår, ble det framholdt ved sluttmarkeringen.

Det er en formidabel jobb de to veteranene har gjort, både ved Nord-Trøndelag distriktshøgskole, Høgskolen i Nord-Trøndelag og Nord universitet.

Distrikthøgskolene var en nyvinning på 1980-tallet. Gran og Bye har vært premissgivere for mye av dagens innhold i høyere økonomiutdanning.

Allsidige økonomer

Steinar Gran er utdannet siviløkonom, og har vært aktiv innen de fleste bedriftsøkonomiske fag, dog med hovedvekt på regnskap og økonomiske analysefag. Han har laget faglige bidrag i alt fra utvikling av varehandel til prissetting av kommunale tjenester, gjort flere bransje- og konkurranseanalyser og var tidlig ute med analyser avfall som ressurs – i dag benevnt sirkulærøkonomi. Gran har også vært daglig leder ved Teigen Maskinforretning, spesialrådgiver hos fylkeshelsejefen og arbeidet i InPro, Verdal, i perioder.

Kåre Bye var ansatt innen samfunnsøkonomiske fag, og har på sin stillfarne måte, hatt utallige forelesinger om de fleste emner innen mikro og makroøkonomi – og offentlig økonomi og ledelse.  Han har også gjort en stor jobb som tillitsvalgt innenfor akademia.

10.000 forelesninger

Tilsammen har de to veteranene gitt læringsstøtte til tusenvis av økonomistudenter og hatt bortimot 10.000 forelesninger innen de fleste økonomiske emner i løpet av de to mannsaldrene de har vært yrkesaktive i det trønderske regionale utdanningssystemet på høgskolenivå.

Kommenter gjerne, men vis saklighet: