Selvbetjent aktivitets-kalender for Steinkjer

Arrangement: Hvaskjeristeinkjer.no er en selvbetjent digital løsning for opplevelsesformidling. I aktivitetskalenderen kan arrangører registrere tilstelninger, og publikum får en samlet oversikt og det som skjer i Steinkjer.

Arrangører kan kostnadsfritt registrere aktiviteter og arrangement på nettsiden Hva skjer i Steinkjer? Nettsiden virker lett å bruke, og du får bra plass til å beskrive arrangementet.

En selvbetjent løsning for opplevelsesformidling

Samhandler med Facebook

Arrangørene kan blant annet importere arrangement fra Facebooks evnentkalender hvis de er registrert der. Det er lett å duplisere og registrere gjentakende arrangement. Dessuten kan arrangement deles på Facebooksiden Hva skjer i Steinkjer.

Arrangement spres også automatisk til andre sider som er koblet opp mot arrangementskalenderen. Kalenderen vil synliggjøre Steinkjer som arrangementsby og gjøre det lettere å være arrangør.

Styrker arrangementsbyen

Anita Østby
ARRANGEMENTSJEGER: Anita Østby, Steinkjer Næringsforum. (Foto: Morten Stene)

– En slik nettside blir bedre jo flere som bruker den – både når det gjelder arrangører og publikum, sier arrangementsjeger Anita Østby, Steinkjer Næringsforum. Så alle som liker siden og synes dette er lurt, bør være med å spre det glade budskap.

Kalenderen er tilpasset alle typer skjermer, fra storskjerm til telefon. Nettsiden har også muligheter for arrangører til å informere spesielt om sine arrangement i nyhetsbrevet.

Søkbar

For publikum er oversikten laget slik at du automatisk får opp arrangement sortert på dato. Med dagens arrangement øverst.

– Men her er gode søkemuligheter, både på dato, sted og tema, sier Østby. I tillegg kan du melde deg på et nyhetsbrev som sendes ut ukentlig. Slik kan du holde deg informert om hva som skjer i Steinkjer.

Siden inneholder også kart, billettpriser og annen nødvendig informasjon.

Kommenter gjerne, men vis saklighet: