Folkemøte om Nord universitet Steinkjer

Arrangement: Torsdag 23 mai arrangerer Steinkjer kommune høringsmøte i InnoCamp, Skolegata 22.

Steinkjer kommune inviterer alle som er interessert i studiestrukturdebatten i Nord universitet til høringsmøte  om de framlagte planer som blant annet går ut på å flytte studier fra Steinkjer, noe som får konsekvenser for samlokaliseringsprosjektet Innovasjonscampus Steinkjer.

Møtet avholdes i Origo i nybygget InnoCamp (innovasjonscampus Steinkjer) på universitetsområdet. Bygget er under bygging, men det bli tilrettelagt for å avholde møte.

Tyvtitte på innsida av InnoCamp

– Det er selvsagt ikke tilfeldig at vi gjennomfører møtet nettopp på InnoCamp, sier Susanne Bratli, Steinkjer kommune.

Innovasjonscampusen bygges av det kommunalt eide foretaket Steinkjerbygg og består av ny og ombygd bygningsmasse til 450 millioner kroner. InnoCamp skal huse Nord universitet samt over 30 bedrifter og institusjoner, deriblant Nibio (Norsk institutt for bioøkonomi) og en enhet for Landbruksdirektoratet. InnoCamp åpner offisielt i august i år. Dette er en unik samlokalisering mellom kompetanse, forskning og næringsliv, som vil gi spennende synergier og samspill på tvers av fag og arbeidsområder framover.

Kommunen skal gi høringsinnspill

Nord universitet skal behandle forslaget ny studiestruktur i styremøte den 26. juni 2019. I rektors rapport foreslås det å flytte multimedieteknologi-fagene, geografi og sosiologi, og fagmiljøet, fra Steinkjer. Økonomi økonomifagenes framtid skal utredes og kan bli flyttet.

– Dette er forslag som kan gi svært alvorlige konsekvenser for InnoCamp og Steinkjer som studentby, sier Susanne Bratli. Steinkjer kommune skal gi innspill på forslaget og håper mange kommer på høringsmøtet og gir oss innspill på innhold i vår høringsuttalelse til styret i Nord universitet.

Dette angår alle: både innbyggere, næringsdrivende, studenter og andre som er engasjert i kunnskap og kompetanse som ressurs for å utvikle framtida.

Kommenter gjerne, men vis saklighet: