Klimakafé, ørneforskning og honningkunnskap

Arrangement: Lørdag arrangerte Nord universitet sitt fakultet for biovitenskap og akvakultur åpent hus for stor og små i InnoCamp i anledning Forskningsdagene 2019.

Foruten at studenter og fagfolk viste fram noe av de holder på med i sin hverdag var det var det to populærvitenskapelig foredrag i samarbeid med Trøndersk mesterskap i honning.

De besøkende fikk både kikke i mikroskop og teleskop, nærkontakt med eksotiske fugler, smake på tare og larver, innføring i korndyrking og mye mer. Det var også en familievennlig natursti og en rekke leker og barnerelaterte aktiviteter i god Forskningsdager-ånd.

Ørneforskning tar tid

– Forskning er en tidkrevende prosess, sier førsteamanuensis Jan Eivind Østnes, Nord universitet, og viste fram noen «gamle bilder» av trønderske fiskeørner. For cirka 10 år siden utstyret vi noen fiskeørner med radiosendere som vi fulgte på sine trekkruter til varmere strøk.

For de som husker godt, var undersøkelsene relativ mye omskrevet i startfasen.

– Den ene av ørnene var vi så heldig å kunne følge i fem år, før senderen sluttet å virke, sier Østnes. Vi lærte mye av det. Men først i år har kunnskapen kommet på trykk og blitt delt med resten av verden i en såkalt vitenskapelig artikkel med tittelen Migratory patterns of Ospreys (Pandion haliaetus) from central Norway.

FORSKER: Fra datainnsamling til publisering av kunnskap tar tid, sa Jan Eivind Østnes, Nord universitet. (Foto: Morten Stene)

Vitenskapelig kunnskap må kvalitetssikres

– Det er forskningens natur at det er tidkrevende prosesser, sier Østnes. Først tok datainnsamlingen seks til sju år. Så trengte vi tid på å analysere og tolke dataene, og skrive artikkelen. Kvalitetssikringen er streng og omstendelige, så det blir bestandig noen omskrivinger før den slipper gjennom kvalitetskontrollen.  Da er det bare publiseringen igjen og utgivelsesfrekvensen på vitenskapelig tidsskrift er lav.  Derfor tar det tid. I dette tilfellet et decennium fra vi startet til resultatene er offentligjort.

Populær honningkunnskap

Birøkter Marie Vorum fra Bjørka i Sparbu fortalte om det spennende livet i en bikube. I tillegg kåserte forfatter Espen Smith om naturens gull, med utgangspunkt i sin bok «Honning».

FOREDRO: Marie Vorum, Bjørka, fortalte om det å være birøkter og livet i bikuben (Foto: Morten Stene)

Disse foredragene var et samarbeid med Trøndersk mesterskap i honning som i et eget arrangement delte ut seks priser til dyktige honningprodusenter.

Espen Smith var også ekspertdommer i kåringen av honningprisene. Og Marie Vorum vant tre av prisene. Vinnerne blir direktekvalifisert til NM i Honning 2020. Arrangør var Steinkjer næringsforum, og medarrangørene: Bønder i Byen, Honningcentralen, Matnavet Mære og Trøndelag birøkterlag lokallag.

Kommenter gjerne, men vis saklighet: