Mulighetenes dag ved Nord universitet

Arrangement: Rekruttering, jobbmuligheter, arbeidslivskunnskap, bedriftsforståelse, samfunnskontakt, studiemotivasjon og mye mer var innholdet i Nord-studentenes mulighetsdag.

– Framtidig rekruttering, svarer daglig leder Jarl Foosnæs i Online 24 Regnskap AS, når vi spør hvorfor han har stand på mulighetsmessa i Steinkjer rådhus 25. januar 2019. Vi vil trenger flere medarbeidere framover, og det å være blant økonomistudentene er en del av rekrutteringsarbeidet. Dessuten er dette et veldig godt tiltak som vi ønsker å delta på.

Jarl Foosnæs
PÅ STAND: Daglig leder Jarl Foosnæs i Online 24 Regnskap AS. (Foto: Morten Stene)

Online 24 Regnskap er en av de mange bedrifter som fra sommeren av skal flytte inn på Innovajsnscampus Steinkjer, sammen med blant annet et tusentalls studenter.

Mange muligheter

– Vi er ikke i tvil om at det å flytte sammen med universitetet vil gi oss et bedre grunnlag for å rekruttere gode medarbeidere framover, sier Foosnæs. Men vi ser også andre fordeler, bedre infrastruktur, samarbeid med regnskapsfagmiljøet og kanskje kan vi være med å stimulere arbeidet med studentbedrifter.

– Vi har en demoversjon av regnskapssystemet vårt som ville være perfekt hvis noen ønsker være regnskapskontor-studentbedrift for studentbedriftene, sier Foosnæs.

Meld interesse

– Som forskningsinstitutt ser vi muligheter i å nyttiggjøre oss studentmiljøet enda bedre som forskningsassistenter, sa forskningsleder Roald Sand, Trøndelag Forskning og Utvikling. Han holdt foredrag, og fortale om hva det vi si å drive anvendt forskning.

– Vi har hatt noen studenter som har vært med som assistenter, og erfaringene er gode, sa Sand. Det å ha en pool med interesserte deltidsarbeider er nødvendig, for i den daglige travelhet så tar det for lang til hvis vi skal starte rekrutteringsprosessen fra å bunnen av når behovet er der.

Meld dere hvis dere er interessert, var Sands budskap til studentene.

Velkommen neste år

Mulighetsdag

– Vi er godt fornøyd med arrangementet, og glad for velvilligheten og alle de positive tilbakemeldingene vi har fått, sier økonomistudent Helmer H. Josefsen, Liquids, Nord universitet, Steinkjer. Vi starte litt fra grunnen av i år, og ser i ettertid at noe kunne vært gjort annerledes. Med dette var en god generalprøve på neste års mulighetsdag. Da har vi nye lokaler, mer nærhet til deler av næringslivet og erfaring fra arbeidet i år.

– Vi skal ha evalueringsmøte til uka, sier Josefsen. Og vi starter også med det planleggingen av neste års mulighetsdag.

Deltagere

Foredragsholdere på konferansen var Kårhild Hallager Berg, Grong Sparebank; Brynjar Ellingsen, Fixrate AS; Alexander Kjølstad, Smart Norway; LO Trøndelag og Roald Sand, Trøndelag Forskning og Utvikling.

15 organisasjoner hadde stand i Steinkjer rådhus: Sparebanke1, LO, NIBIO, kreditorforeningen, NHH, NTNU, Nord universitet, Online 24 regnskap, Grong sparebank, Smart Norway, Innovasjonscampus Steinkjer, Liquids, Brunst ropa, InDev, ISU og Bodegan.

Mulighetsdag
i RÅDHUSSALEN: Utstillere på løpende bånd: Sparebank1, LO, NIBIO og Kreditorforeningen. (Foto: Morten Stene)

Kommenter gjerne, men vis saklighet: