Søker Landskytterstevnet i 2023

Arrangement: Skytterlagene i Steinkjer, med Forr, Kvam og Steinkjer i bresjen, søker om å få arrangere Landsskytterstevnet i 2023. Arrangementet representerer en omsetningsverdi på 100 millioner kroner for Innherred.

Arrangementsjeger Anita Østby, Steinkjer Næringsforum, og Arnt Egil Stjernen, Lindseth reklame,  arbeider i disse dager med det første utkastet til søknad for Landsskytterstevnet 2023.

– Vi har et godt utgangspunkt i forrige søknad, sier Arnt Egil Stjerne som var med og skrev søknad i 2014 også. Vi skal gjøre nødvendige oppdateringer både ut fra nye søknadskrav og nye anleggsfasiliteter.

Søknadsfristen er 1. februar 2019.

Viktig for Steinkjer

Arrangementet er viktig for Steinkjer og angår hele regionen. Det representerer bortimot 100.000 gjestedøgn og har et omsetningspotensial på 100 millioner kroner.

Også for skyttersporten i kommunen og regionene vil arrangement ha stor betydning. Både for å stimulere rekrutteringen og for å vedlikeholde en av Norges største sivile skytebaner.

Derfor har også Steinkjer kommunen gått inn med noen kroner for å støtte søknads- og planleggingsarbeidet.

Mye mer enn et idrettsstevne

– Landsskytterstevnet er mye mer enn en skytekonkurranse, forteller arrangementsjeger Anita Østby. Det er ferie, det er opplevelser og det er trivsel og kos. Det betyr at steinkjersamfunnet får en direkte og en indirekte kollektiv vertskapsrolle.

Landsskytterstevnet arrangeres hvert år, og evalueres hvert år. Derfor er det mye kunnskap om hvordan deltagere vil ha det. Foruten det arrangementstekniske er Steinkjers største fortrinn korte avstander mellom det sportslige, byen og fritidstilbudene.

LS 2007: Mye folk og profesjonelt arrangement i 2007 da Landsskytterstevnet ble arrangert sist i Steinkjer. (Foto: Morten Stene)

Mer kompakt og bynært

– Nytt i landskytterstevnesammenheng er at vi planlegger å rigge en stor felles skyttercamp med tilstrekkelig kapasitet og kvalitet på Guldbergaunet, sier Østby. Det er et av primærønskene til mange skyttere. I tillegg har vi også stor fleksibilitet med annen overnatting, enten det er privat, på hotell eller i mindre camper.

Nytt er også at deler av feltskytingen – finfelten – planlegges ved skytebanene på Lerkehaug.

Gode forutsetninger i lag

De lokale skytterlagene er godt forspent med skytterteknisk kompetanse og Steinkjer har mye kompetanse når det gjelder beverting og mat servering.

– I et så stort arrangement som Landsskytterstevnet ligger det store ringvirkninger både for næringslivet og lag og foreninger, sier Østby. Men det gjelder å forberede seg godt og lage gode løsninger i lag – både arrangør, næringsliv og samfunnet for øvrig.

Kommunen viktig

Å få en fordobling av innbyggerne en periode stiller krav både til sikkerhet, helsevesenet, trafikkavvikling – ja det meste.

Steinkjer kommune er en viktig part oppi dette. Kommunen har etter hvert funnet gode arbeids- og samarbeidsformer med arrangører i Steinkjer som setter byen på hode i kortere eller lengre perioder

– De er både fleksibel, konstruktiv og kvalitetssikrer gjennom sin store arrangementskompetanse, sier Østby.

God økonomi og vellykket arrangement ligger i planleggingen, slik at man ikke får overraskaler som enten går utover økonomien eller innholdet i arrangementet.

Konkurrere med Stjørdal

Den endelige beslutningen om hvor Landsskytterstevnet i 2023 skal arrangeres blir tatt på Skyttertinget i august 2019.

Skytter-Norge er inndelt i fem soner som arrangere Landsskytterstevnet etter en fastlagt turnus. Stjørdal var arrangør i 2018 og Midt-Norge står for tur i 2023. Stjørdal har signalisert at de også vil søke om å bli arrangør i 2023. Oppdal har tidligere også vært en midtnorsk arrangør.

Fakta Landsskytterstevnet
Landsskytterstevnet er Norges største skytearrangement og et av Norges største idrettsarrangementer. Arrangeres i regi av Det frivillige Skyttervesen.

Stevnet samler hvert år mellom 3500 og 7000 deltakere, og mellom 15 000 og 20 000 tilreisende til stevnestedet.

Det  skytes både felt og baneskyting med rifle. Menn og kvinner i alle alderstrinn fra 11 til over 90 år deltar på stevnet, og begge kjønn konkurrerer sammen i alle disipliner. Den beste skytteren i baneskying blir skytterkonge/skytterdronning. (Kilde: Wikipedia)

Landsskytterstevnet har vært arrangert ti ganger i Steinkjer.

Kommenter gjerne, men vis saklighet: