Sparebank1 Cup viktig for Steinkjer

Arrangement: Sparebank1 Cup et første og fremst et idrettsarrangement med 3000 deltakende ungdommer. Men cupen har også betydelige økonomiske ringvirkninger for næringslivet og sivilsamfunnet i Steinkjer.

SpareBank1 Cup 2019 går av stabelen 26. til 28. april. I år er det rekordstor påmelding med 259 lag. Det vi si 2850 deltakere hvorav ca. 2000 er tilreisende. I tillegg kommer foreldre, øvrig familie og andre «supportere» som legger helgeturen til Steinkjerhallen.

Ringvirkninger

HOVEDSPONSOR: Sparebank1 Cup er viktig for Steinkjer, sier banksjef, Gunnar Thorsen. (Foto: Morten Stene)

– SpareBank1 Cup er sannsynligvis det arrangementet som trekker flest trondheimere til Steinkjer, sier banksjef Gunnar Thorsen, Sparebank1 Steinkjer, som er hovedsponsor. Vi sponser dette arrangementet både for å støtte et viktig tiltak, men også fordi Cupen er med og skaper ringvirkninger for næringslivet i Steinkjer.

Økende interesse

– Kanskje er ringvirkningene av SpareBank1 Cup litt undervurdert og ukjent, sier Håkon Sivertsen som er arrangementssjef.  Vi har ikke gjort noen formell tallfesting av ringvirkningene, men konstaterer at byens hoteller er fullbooket den helga, og butikkene melder at arrangement gir økt handel og mye sportskledd ungdommer i omløp.

– Vi registrerer at det i år er flere enn før som ønsker å eksponere seg for de besøkende, sier Sivertsen. Samtidig er vi bevisst på at dette er et barne- og ungdomsarrangement som krever særskilt aktsomhet på flere måter.

Deltakertrygghet viktig

– Deltagerne er fra 9 til 16 år, og mange har sin første «bortreiseovernatting» på Sparebank1 Cupen, sier Sivertsen. Det tar vi på alvor og vektlegger at Cupen skal være trygg, trivelig og rik på gode opplevelser, sier Sivertsen.

– Etter mange års erfaring får vi tilbakemelding på et vi er ryddige, forutsigbare og skaper trygge og trivelige rammer for deltakerne, sier Sivertsen. Vi har en kompakt arena på Guldbergaunet hvor vi både bruker skolene og Steinkjerhallen, noe som gjør at vi får til et godt arrangement med overnatting og matservering i umiddelbar nærhet.

IDRETTSGLEDE: Mestring i lag er en av verdiene ved Sparebank1 Cup. (Foto: SHK)

Blir satt pris på

Steinkjer Håndballklubb og Sparebank1 Cup fikk i 2018 Norges idrettsforbund sin pris som Årets arrangør i Trøndelag. I tillegg var cupen nominert til beste arrangement på Steinkjer Næringsforums hedersaften.

– Det er vi både stolte og glade for, sier Sivertsen. Det betyr jo at vi blir lagt merke til og satt pris på. Samtidig er det med å øke forventingene, noe som gjør at vi skjerper oss litt ekstra hvert år.

3,4 millioner kroner i omsetning

Sparebank1 Cup har 3,4 millioner kroner i omsetning, og en egeninnsats på 4.200 dugnadstimer.

– Hvor gode vi er på gjennomføringen bestemmer hva betalingen blir for dugnadstimene og hva vi får av inntekter til å drive Steinkjer håndballklubb, sier Jan-Terje B. Mathisen, daglig leder i klubben.

– Vi evaluerer hvert år for å videreføre det som har vært vellykket og samtidig utvikle nye grep, sier Mathisen. I tillegg til å være et idrettsarrangement, skal det være litt sosialt og lekent også.

I regi av sponsorene er det aktiviteter i hallen under arrangement og litt show rundt premieutdelingene. Bassengdisco i Dampsaga bad er et fast innslag. Nytt av året er at det planlegges flere aktiviteter på uteområdet.

Sponsorer i 2019 er Sparebank1, Byggmakker Gipling, Kreditorforeningen, NTE, Pizzabakeren, Busscharter.no, Trønder-Avisa, Elkjøp og Nardo Bil.

Helårsjobb

– Arrangementet er helårsvirksomhet, sier styreleder Rune Hammer i Steinkjer håndballklubb. Nøkkelpersonen starter planleggingen i september, så går det slag i slag med påmelding, vaktlister og arrangementsdetaljer.

– Det er en stor dugnadsgjeng som trår til under selve arrangementet. Takket være en felles oppfatning og forståelse av arrangementet og nytten vi har av det så klarer vi dette løftet hvert år, sier Hammer.

Men det er bestandig forbedringsmuligheter. Erfaring er bra, med fornyelse er nødvendig, sier ledergruppen Hammer, Mathisen, Gjølga og Sivertsen. Steinkjer Næringsforums arrangementsjeger er en viktigressurs for oss, det samme er alle som driver besøksnæring i Steinkjer.

SPONSORMØTE: Ledelsen diskuterer kommende arrangement med hovedsponsor Sparebanken1. Banksjef Gunnar Thorsen, Sprebank1 (tv.) og økonomiansvarlig Lisa Gjøga, styreleder Rune Hammer, daglig leder Jan-Terje Mathisen og arrangementssjef Håkon Sivertsen fra Steinkjer håndballklubb. (Foto: Morten Stene)

Kommenter gjerne, men vis saklighet: