Steinkjer innstilt som arrangør av LS2023

Arrangement: Flertallet i Norges Skytterstyre innstiller overfor Skyttertinget at de velger Steinkjer som arrangør av Landsskytterstevnet i 2023 (LS2023).

Det er tre midtnorske søkere til landsskytterstevnet (LS) i 2023 Oppdal: (Opdal, Midtbygden og Lønset skytterlag), Steinkjer (Steinkjer, Forr og Kvam skytterlag) og Stjørdal (Stjørdal, Hegra, Lånke og Skjelstadmark skytterlag).

LS 2007: Profesjonelt da Landsskytterstevnet i 2007 ble arrangert i Steinkjer. (Foto: Morten Stene)

Norges Skytterstyre har innstilt til Skyttertinget at de velger Steinkjer som arrangør av Landsskytterstevnet i 2023. Det er skytterstyret som tar den endelige avgjørelsen på Skyttertinget som arrangeres i forkant av årets Landsskytterstevne den 1. august. Skytterstyret består av 56 delegater, hvorav 48 samlagsledere.

Gode anlegg og mye erfaring og kompetanse

– Ja dette var gode nyheter, sier Leif Røkke, leder i Steinkjer skytterlag. Det bekrefter at vi har fått fram at vi har et godt og realistisk opplegg i søknaden vår.

I søknaden byr Steinkjer, Forr- og Kvam skytterlag byr på et kompakt Landsskytterstevne i Steinkjer i 2023. Basisen er en moderne og sentrumsnær Steinkjer skytebane – som forøvrig er Norges største sivile skytebane – og et oppgradert Giskås skyte- og øvingsfelt. Dette er forankret i skytterlagenes «hundreårige» tekniske arrangements­kompetanse og steinkjersamfunnets vertskapsvilje og -erfaring.

– Vi har gode anlegg og mye erfaring å bygge på, sier Røkke. Det nye vi legger opp til er at deler av feltskyting flyttes til baneanlegget i sentrum og felles stor-skyttercamp på Guldbergaunet skole og idrettspark – midt i byen.

Luksustilværelse i Midt-Norge

Flertallet på fem stemmer i Norges Skytterstyre gikk inn for Steinkjer som arrangør. Mindretallet på to stemmer gikk for Oppdal. Forsvarets representant var ikke tilstede under avstemningen.

– Det frivillige skyttervesen (DFS) har en luksustilværelse i Midt-Norge med tre svært flotte arenaer som er godt egnet for Landsskytterstevner, sier DFS-president Bernt Brovold til Norges skyttertidende. Dessuten er alle søkerne dyktige arrangører som har levert godt på tidligere arrangementer. Det er marginale forskjeller mellom de tre.

–Skyttertinget har tidligere signalisert at de ønsker mer enn fem år mellom tildeling av Landsskytterstevnet til samme arrangør. Stjørdal avviklet et fantastisk stevne i fjor, men styret ønsker å følge de signalene tinget har gitt, påpeker president Bernt Brovold.

Vil sikre Norges største sivile skytebane i Steinkjer

I skytterstyrets anbefaling av Steinkjer ble det vektlagt at Steinkjer har en bynær hovedarena som er under stort press for byutvidelser. En videreføring av Steinkjer som Landsskytterstevne-arrangør vil bidra til å sikre anlegget framover. Steinkjer by er av en størrelse som vil dekke tilreisende og skytterfamiliers øvrige ønsker og behov under LS på en god måte. Steinkjer er også en av søkerne med lengst tradisjoner som LS-arrangør.

– Flertallet ønsket å sikre skytebanen i Steinkjer som er under press. Dessuten har arrangøren gjort det styret utfordret de på da de tapte for Stjørdal. De tok blant annet på seg Frende cup i fjor, sier presidenten

Skyttetinget bestemmer

– Nå blir utfordringen og holde posisjonen, sier Røkke. Skyttertinget som skal ta avgjørelsen er et medlemsvalgt organ. Vi skal sørge for, sammen med Steinkjer kommune, næringslivet og Steinkjer-samfunnet for øvrig, at delegatene får gode mulighet til å skaff seg den informasjon de trenger om Steinkjer som arrangementssted i forkant av beslutningsprosessen.

Fakta Landsskytterstevnet
Landsskytterstevnet er Norges største skytearrangement og et av Norges største idrettsarrangementer. Arrangeres i regi av Det frivillige Skyttervesen.

Stevnet samler hvert år mellom 3500 og 7000 deltakere, og mellom 15 000 og 20 000 tilreisende til stevnestedet.

Det  skytes både felt og baneskyting med rifle. Menn og kvinner i alle alderstrinn fra 11 til over 90 år deltar på stevnet, og begge kjønn konkurrerer sammen i alle disipliner. Den beste skytteren i baneskying blir skytterkonge/skytterdronning. (Kilde: Wikipedia)

Landsskytterstevnet har vært arrangert ti ganger i Steinkjer.

Kommenter gjerne, men vis saklighet: