Studenthackathon med lure løsninger

Arrangement: Studenten ved Nord universitet samarbeidet med T:lab om en hackathon innen forretningsutvikling. Allskog, Nibio, Smart media og T:lab bød på problemstillinger.

Forretningsutvikleren T:lab, studentforeningen Liquids og prosjektet Diginn sto bak arrangementet. T:lab ga administrativ støtte og studentene gjennomførte arrangementet. 40 personer var involvert.

Nyttig samhandling

– Dette er InnoCamp på sitt beste, sa inkubatorleder Anne Peggy Schiefloe, T:lab, da hun åpnet arrangementet. Her ser vi i praksis at vi får til samhandling mellom studentene og virksomhetene i InnoCamp Steinkjer.

En samhandling som er til gjensidig nytte. Studentene får erfaring med praktiske problemer og bedriftene får løsningsforslag som de kan arbeide videre med.

Hackathon som arbeidsmåte

En hackathon er et arrangement (workshops) der en gruppe personer arbeider intensivt med å løse en utviklingsoppgaver innenfor en avsatt tidsramme. I dette tilfellet var temaet forretningsideer og -muligheter.

– Studentene velger selv grupper og problemstilling de vil arbeide med og samarbeid om, sier student Ingvild Saltnes Johansen, kontakt person for arrangementet. Så avsluttes arrangement med en kort presentasjon – pitch – av forslagene til løsninger.  Beste ide ble belønnet.

– Vi er godt fornøyd med arrangementet, sier Johansen. Over tretti deltagere og gode arbeidssøker med spennende resultater er det som var målet.

VINNERNE: Studentene Vilde Bilstad, Andreas Lillevestre, Malene Hamn Elnes, Yngvild Wolden Staver og Hallvard Hafsås (Sunniva Sørensen var ikke til stede under prentasjonen) vant konkurransen med gode forslag til løsninger på Nibios problemstillinger om digitalisering og sirkulærøkonomi. (Foto: Morten Stene)

T:lab på laget

T:Lab tilbyr gründere og etablerte bedrifter bistand i arbeidet med å utvikle og kommersialisere gode forretningsideer.

– Vi har jobbet med studentene på NTNU Entreprenørskolen gjennom de siste par årene. Med dette som inspirasjon, gjør vi nå det samme sammen med Nord Universitet, sier Schiefloe.

T:lab har blant annet arrangert konkurranser hvor studentene presentatører sin gründerider.

– Vi ser at de fleste ideene blir realisert og «virkelige» bedrifter blir etablert. T:lab bistår utvalgte av gründerbedriftene gjennom studentenes 5. skoleår, sier Schiefloe.

GJENNOMFØRERNE: Lill-Beathe Håpnes, Handelshøgskolen, Nord universitet; Ingvild Saltnes Johansen, Linn Andrea Steen Myrvold, og Ida Marie Persen fra studentforeningen Liquids Nord universitet har vært de operative ressursene. (Foto: Morten Stene)

Kommenter gjerne, men vis saklighet: