Ukentlige lunsjtreff – for alle

Arrangement: Innovasjonscampus Steinkjer arrangerer uformelle åpne treff hver uke. Onsdager mellom 11:30 til 12:00 presenteres ett aktuelt tema i Nord universitet sine biblioteklokaler i Skolegata 22.

Nettverkslunsjene er et uformelt og uforpliktende arrangement hvor det er bare å møte opp og ta til seg det som presenteres. Det serveres kaffe og vafler så langt beholdning rekker.

Tom Kilskar
NETTVERKSLUNSJENE: Et viktig treffpunkt for akademi og samfunnet rundt, sier stedskoordinator Tom Kilskar, Nord universitet, Steinkjer. (Foto: Morten Stene)

– Treffene har en historie tilbake til høsten 2015, forteller stedskoordinator Tom Kilskar, Nord universitet, Steinkjer. Motivasjonen da som nå er å ha en møteplass mellom Nord universitet, inklusive studentene, og samfunnet rundt.

Med opprettelsen av Innovasjonscampus Steinkjer har treffpunktet fått økt og utvidet aktualiteten og interesse.

Temaene kunngjøres ofte på kort varsel, så Facebook er nok den beste måte å holde seg informert på.

Mangfold av tema

Opp gjennom årene har det vært et stort mangfold av tema. Alt fra bedriftspresentasjoner og informasjon om spesielle saker og hendelser til forskningsresultater og studentaktiviteter.

Denne uka var det det Torbjørn Skjerve som snakket om Steinkjer kommune og DH-eiendom AS sin rolle i utvikling av Innovasjonscampus. Neste uke er det studentorganisasjonen Liquids som skal fortelle om sin kommende mulighetsdag.

Varierende antall deltagere

Deltagerantallet varierer fra et titalls personer det femdobbelte.

– Det viktigste er at folk har tydeligvis mye å snakke om på tvers av virksomheter og arbeidsoppgaver, sier Kilskar. Det er rett som det er «møter» i etterkant, noe som indikerer nytte og interesse. Når vi fra sommeren 2019 bli samboere med en 30-talls bedrifter og kommer over i nye lokaler ble møtefasiliteter bedre på alle måter – og ytterligere muligheter åpner seg for nettverking og møter.

Som Torbjørn Skjerve sa det på dagens nettverkslunsj: Bygget er et biprodukt. Det er det som skjer inni det som er viktig for Trøndelag og utviklingen.

Geir Olav Knappe
FUNGERER BRA: – Forumet fungerer som positiv dulting, mener Geir Olav Knappe, Nord universitet. (Foto: Morten Stene)

Positiv dulting

Universitetslektor Geir Olav Knappe, Nord universitet, har sett på nettverkslunsjen som formidlingsarena.

– Forumet fungerer som «positiv dulting». Man forteller om, på tvers av faggrenser og interesser, sier Knappe. Fra et formidlingsaspekt kunne det nok ha vært større «kollisjonseffekt», altså at man hadde diskutert mer. Og gjerne mer informasjon om forskning og prosessene underveis, ikke bare sluttresultatene.

Nye lokaler og flere bedrifter innomhus vil gjøre forumet bedre, mener Knappe. I tillegg bør man benytte innflyttene i nye omgivelser til å tydeliggjøre vertskapet og fasiliteringen av nettverkslunsjen og tilsvarende aktiviteter. Erfaringene så langt har vist at den har sin eksistensberettigelse.

Møteplass og nettverk

Nettverkslunsjene startet opprinnelig som et initiativ fra Nord universitet som en møteplass mellom akademia og samfunnsliv, sier Kilskar. Realisering av Innovasjonscampus Steinkjer er en viktig plattform å videreføre arrangementet på. Det er litt midlertidige forhold nå når vi er midt i byggefasen, både fysisk og organisatorisk. Med desto viktigere.

– Så gleder vi oss til nye samboere, lokaler og fasiliteter til høsten, sier Kilskar. Som understreker at nettverkslunsjene er åpen for ALLE, selv om arrangementshatten er Innovasjonscampus Steinkjer.

Kommenter gjerne, men vis saklighet: