74 15 02 00
Sjøfartsgata 3, Steinkjer

NTE Elektro er totalleverandør av alle typer elektriske installasjoner. Vi prosjekterer og bygger høyspentanlegg samt sterk- og svakstrømsanlegg i yrkesbygg og boliger.

Vi har bred fagkompetanse og stor kapasitet, og våre kunder skal sikres de beste løsningene til riktig pris, levert til avtalt tid. NTE Elektro er Midt-Norges største el-entreprenør med avdelinger i Stjørdal, Levanger, Verdal, Steinkjer, Namdal og Trondheim.

Snart kommer mer tekst om denne dyktige elektrobedriften …

Del oss gjerne på sosiale medier

Ta kontakt med oss:

NTE Elektro
Sjøfartsgata 3, Steinkjer
Telefon: 74 15 02 00

Nettside
E-post
Sosiale medier: Facebook