12 millioner ekstra til NIBIO i Steinkjer

Bioøkonomi: Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO) får 12 millioner kroner for å styrke forskingen i Steinkjer. Også Mære landbruksskole får ekstraordinære tilskudd.

Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO) får tildelt 25 millioner kroner ekstra for å oppgradere bygg på flere av sine lokaliteter spredt over hele landet, og for å fullføre oppbygging av sin nye enhet i Steinkjer.

– Hensiktsmessige fasiliteter og godt vedlikeholdte bygg er viktig basis for NIBIOs forskning og kunnskapsutvikling over hele landet, sier landbruks- og matminister Olaug Bollestad. – De utbedringene NIBIO setter i verk vil gi oppdrag for lokalt næringsliv ute i Distrikts-Norge, sier Bollestad.

12 millioner til Steinkjer

Høsten 2019 flyttet NIBIO inn i et nytt bygg på Innovasjonscampus Steinkjer. Her er det lokalisert ca. 40 virksomheter og ca. 450 kompetansearbeidsplasser. Dette er en unik samlokalisering mellom utdanning, forskning og næringsliv, og det er skapt et regionalt ledende miljø for innovasjon og vekst. Om lag 12 millioner kroner av tildelingen til NIBIO er øremerket investeringer ved enheten i Steinkjer, i første rekke til utstyr knyttet til feltforsøk.

Styrke de landbruks- og matfaglige miljøene i Steinkjer

– Regjeringen har prioritert å styrke de landbruks- og matfaglige miljøene i Steinkjer. 30 årsverk fra Landbruksdirektoratets kontor i Oslo er overført til nytt kontor for direktoratet på stedet. Dette er kompetanse innen skogbruk, erstatningsordninger og administrasjon, sier landbruks- og matminister Olaug Bollestad.

– Det blir også gitt særskilte tilskudd til Mære landbruksskole, som er et kreativt kraftsentrum for innovasjon og utvikling innen jordbruk, skogbruk, klima og miljø. Sammen med NIBIOs tilstedeværelse, er det bygget opp en stor og kraftfull landbruks- og matklynge i Steinkjer som vil få vesentlig betydning for den grønne utviklingen i hele Midt-Norge framover, sier landbruks- og matministeren.

NIBIO er tilstede over hele landet

Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO) forsker og leverer kunnskap om mat- og planteproduksjon, miljø, kart, arealbruk, genressurser, skog, foretaks-, nærings- og samfunnsøkonomi. NIBIO har ca 700 medarbeidere som har arbeidsplass på 15 ulike steder spredt over hele landet fra Grimstad i sør til Pasvik i nord.

Kommenter gjerne, men vis saklighet: