Millioner til klyngesatsing

Bioøkonomi: Skognæringa i Midt-Norge er utpekt som ny «Arena Pro-klynge» i Norge. WoodWorks! er den eneste klyngen for tre- og skognæringen i regjeringens satsing.

Skognæringas tre-årige periode som Arena-klynge fra 2016 til 2019 har vært svært vellykket og har gitt grunnlag for «opprykk» fra Arena til Arena Pro, som er det høyeste formelle klyngenivået for Innovasjon Norges næringsklyngesatsing i Norge.

En annerkjennelse

– Vi er utrolig stolte og glade for den anerkjennelsen som Arena Pro er. Dette er beviset på at vi har en av Nord-Europas mest fremtidsrettede næringer nettopp her i Midt-Norge, sier klyngeleder Kjersti Kinderås.

Vi kommer til å se en vekst og innovasjon som gir både arbeidsplasser, lønnsomhet og ikke minst vesentlige bidrag til å løse klimakrisa.

6 millioner kroner pr. år

Fra klyngeprogrammet vil WoodWorks! motta inntil 6 millioner koner pr år.  3 millioner kroner er til klyngebedriften og inntil 3 millioner jroner til i samarbeidsbaserte fellestiltak.

Representerer bærekraft

Økt klimabevissthet og nye forbrukertrender øker etterspørselen etter bærekraftige løsninger av tre.

Skogen og trematerialer representerer bærekraft, funksjonalitet og en fremtidsrettet livsstil. WoodWorks! skal bringe løsninger til markedet som gjør det mulig å erstatte fossile og ikke-sirkulerbare materialer.

Bygger høyhus i tre

Klyngen har i dag en rekke utviklingsprosjekter på gang og ser for seg en firedobling av dagens omsetning i trøndersk skog- og trenæring på 9 milliarder kroner innen 2030.

Ett av prosjektene som realiseres i 2021 er bygninger over fire etasjer med tradisjonelt reisverk. Veidekke i Trondheim skal bygge i åtte etasjer med lette trekonstruksjoner i element.

Skal industrialisere husbygging

– I løpet av ett år er vi i gang med det første prøveprosjektet sammen med Veidekke og innen 3-5 år skal bedriftene i klyngen doble sine leveranser til bygg i by, samtidig som eksportinntektene på trelast skal dobles. Vi vil industrialisere tradisjonelt byggeri i lette trekonstruksjoner og oppskalering av tre-elementproduksjon i fabrikk, vi er svært ambisiøse på næringas vegne, sier Knut Dreier, styreleder i WoodWorks!

Fire nye Arena Pro-klynger i Norge

Norwegian Smart Care Cluster – har vært Arena-klynge i fem år og utvikler norsk helseindustri gjennom bærekraftige løsninger som gir bedre liv for brukerne og kostnadseffektive helse- og omsorgstjenester. 123 bedrifter og 19 offentlige aktører er medlem.Tyngdepunktet er i Stavanger, men medlemmene er fra hele landet og Danmark.

The WoodWorks! Cluster – Arena skog skifter navn etter tre år som klynge og ønsker å ta en ledende rolle innen bioøkonomien. Klyngen legger spesiell vekt på hovedområdene bygg, trefiber og skogressurser. Klyngen utgjør en komplett verdikjede med vel 70 aktører som medlemmer og Trøndelag som base.

Norwegian Tunnel Safety Cluster – har også vært Arena-klynge i tre år og hadde utgangspunkt i tunellkompetanse i Stavangerområdet, sammen med sikkerhetskultur fra olje- og gassektoren. Klyngen satser nå på sikker, smart og bærekraftig transportinfrastruktur. Den har hatt kraftig vekst og er nå oppe i 109 medlemmer.

Solenergiklyngen – målet er å skape vekst ved å utvikle og industrialisere solenergiløsninger i verdensklasse. Denne klyngen har vært Arena i tre år, og har medlemmer i hele Sør-Norge, men flest i Oslo og Akershus. Klyngen har 26 kjernemedlemmer.

Ny trønders Arena-klynge

I tillegg fikk Autonomiklyngen, med utgangspunkt i Trøndelag, Arenastatus. Klyngen består av 23 virksomheter som jobber med autonomi i hav. Her er forsknings- og utviklingsmiljøer, kompetansemiljøer, teknologileverandører, komponent- og systemleverandører, investorer og innovative kunder. De ønsker å bidra til sikrere, mer effektive og presise operasjoner i havet, og mindre forurensing og klimaavtrykk. Klyngen har utgangspunkt i Trøndelag.

I alt kom det inn 31 søknader om å bli tatt opp i klyngeprogrammet.

Om klyngeprogrammet

Nærings- og fiskeridepartementet og Kommunal- og moderniseringsdepartementet finansierer programmet, mens Innovasjon Norge, i samarbeid med Norges forskningsråd og Siva, er ansvarlig for å drive det. For 2020 er det budsjettert med 189 millioner kroner til klyngeprosjektene.

Det er i alt 36 klynger med i programmet Norwegian Innovation Clusters.

Kommenter gjerne, men vis saklighet: