NIBIO en grønn brobygger

Bioøkonomi: NIBIO satser stort i Trøndelag gjennom sin etablering i Steinkjer. Det regionale næringslivet og landbrukskompetansen en to av drivkreftene bak beslutningen.

– Trøndelag har en viktig posisjon i Norge innen fotosyntetiserende næringsliv derfor er det naturlig for Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO) å styrke seg i regionene, sa administrerende direktør Nils Vagstad, NIBIO, til de ca. 50 frammøtte under lansering av NIBIO Steinkjer onsdag 6. februar på Mære landbruksskole.

Lars Bendik Austmo
TAKK: – Vi føler oss veldig velkommen til Steinkjer, sa Lars Bendik Austmo, NIBIO Steinkjer. (Foto: Morten Stene)

Lars Bendik Austmo tiltrådte som leder for Steinkjerkontoret 1. september 2018.

Innovasjonscampusen viktig

– Vi har møtte et stort engasjement fra mange hold i forarbeidet til etableringen, sa Valstad. Nøkkelen for å lykkes framover er samarbeid. Kunnskapsprosessene nå til dags er sirkulær. I så måte er Innovasjonscampus Steinkjer veldig viktig i vår etablering.

– Etableringen av Innovasjonscampus er et usedvanlig fremsynt initiativ, og vi gleder oss til å bli en del av miljøet.

Steinkjerkontoret et brohode

NIBIO ønsker å ta en rolle som brobygger både mellom

  • biologi og teknologi
  • forvalting, næring og politikk
  • regionalt–nasjonalt–internasjonalt.

Steinkjerkontoret er et brohode inn til hele NIBIO sin organisasjon som vi si 700 ansatte og 17 ulike kontor i landet – med tilhørende nettverk.

Ansetter åtte forskere i Steinkjer

NIBIO lyser i disse dager ut åtte forskerstillinger med lokalisering i Steinkjer.
– Fire av disse er innen skogfag. I tillegg til de tre vi allerede har fra før i Steinkjer blir dette et viktig grunnlag for Steinkjerkontoret, sa divisjonsdirektør Bjørn Håvard Evjen, NIBIO, divisjon skog og utmark.

Evjen understreket også brohodefunksjonen og var tydelig på at dette er en nasjonal satsing, og kompetanse som skal brukes av hele nasjonene, og mer til.

Trønderske prosjekter

NIBIO presenterte fire prosjekt de arbeider med, med relevans for Trøndelag:

  • Klimavennlig ku og sau, seniorforsker Vibeke Lind
  • Råteproblematikk i skog, seniorforsker Ari Hietala
  • Ny overvåkingsstasjon for jord og vannmiljø (Jova), forsker Marit Hauken
  • Skogplanteforedling – et verktøy i klimaregnskaper, forsker Arne Steffenrem

Vi er klar!

Fylkesrådmann Odd Inge Mjøen, Trøndelag; varaordfører Øystein Bjørnes, Steinkjer kommune; styreleder i DH Eiendom og prosjektansvarlig Innovasjonscampus Steinkjer Torbjørn Skjerve; skogsjef Monica Sellæg Grindberg, Statskog; klyngeleder Kjersti Kinderås, Arena skog; nestleder Solrun Kolstad, Norsk landbruskrådgivning; professor Arild Aspelund, Nord universitet/NTNU og førsteamanuensis Gier Næss Nord universitet – frambrakte alle heiarop.

Velvillighetserklæringene var mange og gjennomgangsmelodien var: glede, forventninger til gjensidig framtidig samarbeid og økt utviklingskaft.

– Vi er klar! var Arnold Aspelunds sluttformulering.

– Vi føler oss veldig velkommen til Steinkjer både av kommunene, næringslivet og fagmiljøene, konkluderte Lars Bendik Austmo, NIBIO Steinkjer.

50 FRAMMØTTE: Det var stor interesse for NIBIOs lansering av Steinkjer-kontoret. (Foto: Morten Stene)

Kommenter gjerne, men vis saklighet: