AgriTech-forskning for millioner euro

Digitalisering: Avansert teknologi og dataprogrammer skal gjøre kua mer bærekraftig og lønnsom. Trøndelag Forskning og Utvikling er partner i et stort internasjonalt forskingsprosjekt om bedre beslutninger ved smart bruk av stordata.

Prosjektet DEMETER er treårig og starter opp etter sommeren, når endelige kontraktsforhandlinger er gjennomført. DEMETER har 60 partnere fra 18 land og omfatter 5.700 bønder og 20 pilotprosjekter innen fem landbrukssektorer.

Totalbudsjettet er på 17,7 millioner euro og er en del av EU og Forskningsrådets Horisont 2020 satsing. Horisont 2020 er verdens største forskning og innovasjonsprogram.

AGRITECH: Robotstyrt løsdriftfjøs. (Foto: Morten Stene).

Skal dokumentere erfaringene

– Vår oppgave blir å følge utprøving av ny teknologi og se hvilke erfaringer og effekter det har på beslutninger og forretningsmodeller hos bønder regionalt, og i første rekke husdyrprodusenter, sier forskningsleder Roald Sand, Trøndelag Forskning og Utvikling.

Det er ikke endelig bestemt ennå hvilke gårdsbruk som skal være med i utprøvingene av teknologi. Men mest sannsynlig blir det gårdsbruk i Innherred.

Teknologi og forretningsmuligheter

Prosjektmålet er å bygge en internasjonalt datadrevet, innovativt og bærekraftig europeisk landbrukssektor og utvikle bærekraftig europeisk Internet of Tings-teknologi og forretningsøkosystem som skal endre Europas mat- og landbrukssektor.

– Noe av formålet er å demonstrere potensialet for bruk av avansert standard teknologi på tvers av land og sektorer, sier Sand. Og på den måte utvikle nye forretningsmessig muligheter for landbrukssektoren, sier Sand.

Teknologifiseringen i fjøs startet for mange tiår siden med fôringsautomater og melkeroboter. Sensorteknologien utvikler seg som aldri før og «ting» på nettet bare øker. Dette gir uante muligheter for dyrevelferd, produksjonsoptimalisering og nye forretningsmodeller ved hjelp av maskinlæring eller kunstig intelligens. Bruk av stordataene kan hjelpe mange virksomheter med både å arbeide smartere og mer effektivt.

FORSKNING: Øyvind Skogvold og Roald Sand, TFoU. (Foto: Morten Stene)

Nettverk

– Dette er vårt første Horisont 2020-prosjekt, forteller direktør Øyvind Skogvold, Trøndelag Forskning og Utvikling.  Det er nettverk fra tidligere søknads- og prosjektsamarbeid, og ikke minst samarbeidet med Landbrukets Dataflyt, som er bakgrunnen for vår deltagelse.

Norske partnere i prosjektet er Trøndelag Forskning og Utvikling, SINTEF, Mimiro, Agricultural dataflow SA og Asplan Viak Internet AS. Prosjektet utgjør ca. 2,5 millioner kroner i omsetning for Trøndelag Forskning og Utvikling.

Landbrukets dataflyt SA

Prosjektet i Norge er nært knyttet til Landbrukets Dataflyt SA sitt arbeid. Landbrukets Dataflyt er et system for elektronisk deling av økonomi og driftsdata mellom bønder og deres forretningsforbindelser, tjenesteleverandører og rådgivere. 11.000 bønder er med i ordningen.

Effektene er bedre dataflyt, mindre registrering og mer gjenbruk av data. Data samles også i en database som gir potensial for statistikk og beslutningstøtte. Effektiviseringsgevinsten av systemet er beregnet til en halv milliard kroner for næringa samlet sett.

Kommenter gjerne, men vis saklighet: