Attraktivt med digital kompetanseheving

Digitalisering: Bare minutter etter at man åpnet for påmelding til studiet Digital transformasjon i Min Virksomhet (Divi) var det fulltegnet.

Digital transformasjon i Min Virksomhet (Divi) er et tilbud til ledere for å bli bedre rustet til digital forretningsutvikling og omstilling. Studiet er et samarbeid mellom fire lokale næringsforeninger, Nord universitet og Kompetanse Norge.

Prosjektet er et initiativ fra Steinkjer Næringsforum og er et samarbeid mellom Namdal Næringsforening, Verdal Næringsforum, Steinkjer Næringsforum, Kunnskapsparken Helgeland, Ranaregionen Næringsforening.

Tar muligheten

Næringsforeningene har ansvaret for rekrutteringen, Nord universitet for gjennomføring og faglig innhold og Kompetanse Norge for finansieringen.

– Vi er stolt over å ha fått til et sånn type tilbud. Og at næringslivet tar muligheten. Vi har et fremoverlent næringsliv i regionen, sier Kirsti B. Arntsen, daglig leder i Steinkjer Næringsforum.

For folk i arbeid

– Studiet er tilrettelagt for folk som er i full jobb, sier prosjektleder Jan Ole Sïmilä, Nord universitet. Det vil være en blanding av ulike undervisnings- og arbeidsformer: samlinger med konsentrert undervisning, online selvstudium, samarbeid mellom deltaene på nett og lokale tilrettelagte møtepunkt for deltagerne.

– Målet er å øke forståelse for de transformasjonsprosessene som foregår i møte med den digitale verden og hverdagen, sier Similä. Det vil bli lagt vekt på å gi studenten verktøy for kunne arbeide med, og utvikle, egen virksomheter.

Fire emner

Studiet er bygd opp av fire emner:

  • Digital beslutningstaking
  • Digital innovasjon og forretningsmodellering
  • Digital markedsføring
  • Cybersikkerhet

– Målet er at studentene skal bli bedre rustet til å lede digitale omstillingsprosesser eller etterspørre riktig kompetanse for bistand i slike prosesser, sier Similä. Bak opplegget står et team på sju personer, og det er et samarbeid mellom Nord sine avdelinger i Steinkjer og Mo i Rana.

Nasjonal satsing – Lære hele livet

DIVI-prosjektet er finansiert av Kompetanse Norge med 2,8 millioner kroner som skal brukes på utvikling av dette tilbudet, med en piloteringsfase på 1,5 år. Næringslivet starter på sitt studieløp allerede i februar.

Fleksible videreutdanningstilbud i digital kompetanse er et virkemiddel i regjeringens kompetansereform «Lære hele livet». Målet med kompetansereformen er at ingen skal gå ut på dato og at flere skal kunne stå i jobb lenger.

Kommenter gjerne, men vis saklighet: