Digital transformasjon i min virksomhet

Digitalisering: Tirsdag startet etter- og videreutdanningstilbud for å bygge kompetanse innen digitalisering i næringslivet ved Nord universitet. 30 studenter møtte.

– DiVi – Digital Transformasjon i Min Virksomhet – er et tilbud til de som skal bli framoverlente og framtidige ledere, sa prodekan for utdanning. June Borge Doornich, Handelshøgskolen,  Nord universitet, da hun ønsket velkommen til det nye utdanningstilbudet.

Teknologi, entreprenørskap og innovative perspektiv vil være nødvendige lederegenskaper for å møte utfordringene med bærekraft, digital transformasjon og globalisering.

Takk til næringslivet

– Vi trenger å bli utfordret, og dere trenger vår kompetanse, sa prodekan, og takket de lokale næringsforeningene for initiativet til prosjektet og at universitetet får være med på dette.

Steinkjer Næringsforum var initiativtaker, og Innherred, Namdal og Helgeland næringsforeninger er samarbeidspartnere.

Fire kurs

– Handelshøgskolen har utarbeidet fire emner: digital beslutningstaking, digital innovasjon og forretningsmodeller, digital markedsføring og cybersikkerhet, fortalte prosjektleder Jan Ole Similä. De er de to førstnemte emnene som starter denne uka. De to andre starter til høsten.

Praktisk samarbeidslæring

Opplegget er en blanding av samlinger, webinarer (nettdialoger) og ressurser på internett for selvstudium.

– Det er lagt opp til mye egenarbeid og samarbeid kursdeltagere imellom i form av refleksjon og utvikling av egne arbeidsplasser, sier Similä. Det er stort mangfold i arbeidssituasjon, bransje og digital modenhet blant kursdeltagerne. Det gir et fantastisk utgangspunkt for lærerike diskusjoner.

Lære for livet

DIVI-prosjektet er finansiert av Kompetanse Norge med 2,8 millioner kroner som skal brukes på utvikling av dette tilbudet, med en piloteringsfase på 1,5 år.

Fleksible videreutdanningstilbud i digital kompetanse er et virkemiddel i regjeringens kompetansereform «Lære hele livet». Målet med kompetansereformen er at ingen skal gå ut på dato og at flere skal kunne stå i jobb lenger.

Planen er at kursene skal bli en del av bachelorgradstilbudet i Steinkjer, som har utviklet digitalisering som en valgretning.

Kommenter gjerne, men vis saklighet: