Handelshøgskolen med kurs i digitalisering

Digitalisering: Næringslivet endres. To av megatrenden i samfunnet er en digital revolusjon og sirkulære ressurslogikker. Handelshøgskolen tar ballen.

– Digitaliseringen og sirkulærøkonomien har store konsekvenser for hvordan bedrifter styres, ledes og drives, sa Lill-Beate Håpnes, da hun innledet om Handelshøgskolen, Nord universitet, sitt arbeid innen digitalisering.  Utviklingne kreves kunnskap – og ny kunnskap – om hva som skjer med organisasjoner i møte med disse utviklingstrendene.

Handelshøgskole har to initiativ på gang for å «tette» disse kunnskapshullene:

  • forskningsprogrammet DigInn
  • etter- og videreutdanningstilbudet «Digital Transformasjon i Min Virksomhet»

Kunnskap og rekruttering

DigInn er en næringslivsorientert og multidisiplinær forskningsgruppe med mål om regional verdiskapning gjennom kunnskapsbygging innen sirkulær økonomi og digital transformasjon.

Per i dag består DigInn av 12 ansatte hvorav en tredjedel er stipendiater, noe som innebærer rekruttering og utdanning av unge forskere.

Deling og bruk av kunnskap

For å høste potensialet som ligger i forskningen i DigInn, må kunnskapen deles og brukes.

– Det er her Digital Transformasjon i Min Virksomhet (DiVi) kommer inn, fortalte Håpnes. DiVi er et fleksibelt etter- og videreutdanningstilbud for å bygge kompetanse innen digitalisering i næringslivet.

Prosjektet er et initiativ fra Steinkjer Næringsforum og er et samarbeid med fire næringsforeninger i Innherred, Namdal og Helgeland.

Fire kurs

Handelshøgskolen har utarbeidet fire kurs innen

  • Digital beslutningstaking
  • Digital innovasjon og forretningsmodeller
  • Digital markedsføring
  • Cybersikkerhet

De første kursene  starter til våren.

Planen er at kursene skal bli en del av bachelorgradstilbudet i Steinkjer, som tar sikte på å utvikle digitalisering som en valgretning.

Lære for livet

DIVI-prosjektet er finansiert av Kompetanse Norge med 2,8 millioner kroner som skal brukes på utvikling av dette tilbudet, med en piloteringsfase på 1,5 år.

Fleksible videreutdanningstilbud i digital kompetanse er et virkemiddel i regjeringens kompetansereform «Lære hele livet». Målet med kompetansereformen er at ingen skal gå ut på dato og at flere skal kunne stå i jobb lenger.

INNOCAMP: Mye folk på nettverkslunsj. (Foto: Morten Stene)

Kommenter gjerne, men vis saklighet: