Næringslivet sentral i digital universitets-satsing i Steinkjer

Digitalisering: Nylig var det oppstartsmarkering av Nord universitet sin DigInn-satsing i Steinkjer. Nord skal bli ledende på bioøkonomi og digital kompetanse.

Digital innovasjon og grønn bærekraft (DigInn) er navnet på Handelshøgskolen, Nord universitet, sin satsing i Steinkjer.  En satsing for framtida i følge reklamen og er et forskningsdrevet initiativ med internasjonal og regional relevans.

– Initiativet skal sikre Steinkjer-regionen et innovativt næringssamfunn med fokus på bioøkonomi og digital kompetanse, sa Lars H. Molden, Nord universitet, som er en av initiativtakerne.

Thomas lauvås
DIGINN: Førsteamanuensis Thomas Lauvås, Nord universitet. (Foto: Morten Stene)

Inspirert av Mo

– Det lokale næringssamfunnet er veldig viktig, sa førsteamanuensis Thomas Lauvås, Nord universitet, da han fortalte om Senter for Industriell forretningsutvikling i Mo. Vi hadde aldri vært der vi er i dag uten finansiell oppstartstøtte, samhandling med lokalt næringsliv og et par faglige «champions». Siden oppstarten har vi eksternfinansiert faglig aktivitet og forskning for 25 millioner kroner.

– I Mo startet man, praktisk talt mot alle odds, en tilsvarende satsing som DigInn, sier Molden. Det viser for det første at det gå an å bli god både nasjonalt og internasjonalt også utenfor det store byene. Men vi merkes oss signalet om at dette er langsiktig arbeid og krever tålmodighet – og ikke minst ar vi med oss rådet om faglig spissing.

Internasjonal forskning og regionale effekter

Universitets-status innebærer at man må rette blikket i større grad mot internasjonal forskning og Forskningsrådsprosjekter, sa professor Einar Rasmussen, Nord universitet.

Men regionale effekter skapes gjennom:

Einar RAsmussen
DIGINN: Professor Einar Rasmussen, Nord univeristet. (Foto: Morten Stene)
  • Utdanning: tiltrekke, utvikle og beholde talenter i regionen
  • Forsking: kunnskapsutvikling som knyttes til de internasjonale kunnskapsfrontene
  • Formidling: Samhandling med næringslivet og samfunnet

Stor optimisme

Universitetsmiljøet i Steinkjer og Trøndelag er optimistisk med hensyn til satsingen.

– Lokal er Innovasjonscampusen en viktig brikke opp i dette, sa førsteamanuensis Jorunn Grande, Steinkjer. I dager det 13 stipendiater ved Nord universitet sin Steinkjerlokalitet. Og flere skal det blir gjennom DigInn, med en fireårig opptrappings- og rekrutteringsplan på 6 til 8 stipendiater.

Og ikke minst: Sparebank 1 SMN har gått inn med oppstartstøtte på 1 million kroner , og ordfører i Steinkjer kommune har innstilt på å bevilget 3,5 millioner kroner [Behandles i kommunestyret dne 19. desember 2018].

Fakta: Digital Innovasjon og Grønn Bærekraft (DigInn)
  • Faglig satsing for å bygge forsknings- og innovasjonskompetanse på Steinkjer.
  • Målet er å styrke forskningskompetansen på Steinkjer og bidra til økt kompetansenivå og innovasjonsevne i regionen.
  • Digital innovasjon er nye og endrede forretningsmuligheter gjennom bruk av digital teknologi.
  • Bærekraftige løsninger, er å utvikle nye og smartere måter å operere på.
  • Første steg i oppbyggingen av et slikt fagmiljø er etableringen av et Stipendiatprogram og utdanne 6–8 unge forskere i Steinkjer
  • Nord Universitet har bevilget strategiske midler til satsingen. Lokalt næringsliv og Steinkjer kommune er med og finansierer.

Kommenter gjerne, men vis saklighet: