Øker farten på digitaliseringen i Inntrøndelag

Digitalisering: Næringsforumene i Innherred skynder på digitaliseringen i sine medlemsbedrifter gjennom et nytt prosjekt om digital markedsføring.

12 pilotbedrifter i Steinkjer, Verdal og Stjørdal skal systematisk prøve ut ulike tiltak innen digital markedsføring sammen med Nord universitet og Leiv Eiriksson rådgiving og analyse (LERA).

Trøndelag fylkeskommune satser på digital utvikling, og er med og delfinansierer tiltaket.

Stor interesse

– Bakgrunn for prosjektet er stor interesse for tidligere tiltak innenfor sosiale medier og innholdsmarkedsføring på næringslivsturen i fjor høst, sier daglig leder Kirsti Arntsen, Steinkjer Næringsforum, som er prosjekteier.

Mange bedrifter er godt i gang, og flinke, når det gjelder digitalisering. Men de fleste kan bli enda bedre.

Skal dele erfaringer

– Planen er at pilotbedriftene skal dele sine erfaringer med de andre bedriftene som er med næringsforeningen, sier Arntsen. Vi planlegger å følge opp med flere tiltak i samme gata. Nylig hadde vi et frokostmøte om temaet. Framover planlegger vi både kurs og arbeidsseminarer for de som kjenner at tida er inne for å ta digitalt løft.

Pilotbedriftene er ulike på mange måter: både i størrelse, bransjer og digital modenhet. Det er bevisst for å lære mest mul og gjøre det relevant for flest mulig bedrifter.

Praktisk

Selve arbeidet i prosjektet vil bli veldig praktisk i bedriftene. Her er planen at man skal konkret ta utgangspunkt i situasjon i enkeltbedriftene og understøtte dem slik at de løfte seg hakk videre. Det kan være alt fra å se på bruken av Facebook til å utvikle innholdsstrategier eller å rydde og utvikle nettsidene for å bli bedre på digital markedsføring.

Utvikling i lag

Den underliggende logikken bak hele initiativet er at utvikling som kollektiv handling med fokus på kunnskapsdeling og samarbeid over organisasjonsgrenser.

– Det blir derfor viktig at småbedrifter får til å delta og lære i konkrete utviklingsprosesser, og utvikle sin egne kompetanse og prestasjonsevner, sier Arntsen. Dette får vi til i dette prosjektet ved systematisk og faglig eksperimentering, fleksibelt og deling av kunnskap i forretningsnettverkene.

Kommenter gjerne, men vis saklighet: