Eget produsert innhold

Nyttig og interessant

Eget innhold er hendelses- og informasjonstekster med relevant, nyttig og interessant nærings- og arbeidslivs informasjon og bakgrunstoff. Tekstene er tilrettelagt og signert av egen medarbeider, ofte med lenker og referanser til mer utfyllende innhold skrevet av andre.

Kan gjenbrukes

Innhold produsert av egne medarbeidere kan gjenbrukes i lovlige, profesjonelle, seriøse sammenhenger innen rammene av vanlig sitatrett og etter prinsippene til Creative Commons Navngivelse 4.0 Internasjonal lisens (CC BY 4.0).


NN-24 er en videreføring av Stinkjer24. Artikler datert før 15. september 2018 er laget av Steinkjer24.