Boligkort gir enklere boligbeslutninger

Eiendom: Steinkjer kommune vil gjøre det enklere å være boligeier og skaper muligheter for næringslivet.

Ved hjelp av en ny, nettbasert tjeneste: Boligkortet – vil Steinkjer kommunen utvikle nye tilbud til boligeierne.

– Boligkortet er en digital tjeneste for mobil og nett som samler alle boligdata fra det offentlige på ett sted, forteller daglig leder Nicolai Dirdal, i Energiportalen, som har ansvaret for utviklingen av den tekniske løsningen.

Etter hvert er planen at Boligkortet skal bli en samlingsplattform der boligeier kan kommunisere med kommunen og private bedrifter som leverer tjenester og råd rundt drift av boligen.

Nye tjenester

– De offentlige eiendomsdataene utgjør basen, forteller prosjektleder Per Reidar Næss, Trøndelag Forskning og Utvikling. Men kommunene ser også muligheter for å utvikle nye tjenester.

I den første versjonen, som blir tilgjengelig i løpet av 2018, får man tilgang på en objektiv energianalyse av boligen, estimert boligverdi og Forbrukerrådets anbefalinger om hvilket strømabonnement som passer deg best.

Forenkler søke- og byggeprosesser

Boligkortet vil forenkle mange prosesser, for eksempel ved oppussing eller omgjøring av boligen, skifte av strømabonnement, søke lån eller bygge garasje.

Boligkortet kan brukes til «automatisk» utfylling av søknader og andre offentlige papirer. Man skal også kunne bruke tjenesten i forbindelse med søk av boliglån og som bakgrunn for tilbud fra håndverkere etc.

– Med det forutsetter også at boligeier supplerer med noe informasjon, sier Næss. Det ligger mange muligheter i boligkortet som en kommunikasjonsplattform, som både forenkler og øker kvalitet på kommunikasjonen mellom boligeiere og andre.

Opptatt av personvern

Etter hvert vil det være mulig å legge inn all mulig informasjon i Boligkortet.

– Om du for eksempel kjøper en ny vaskemaskin, kan butikken laste opp informasjonen til ditt Boligkort, noe som gjør det enklere å ha oversikt over garanti, installasjon og brannsikkerhet, forklarer Dirdal. Han presiserer at kommunen er svært opptatt av å ivareta personsikkerheten, og boligeier kan selv velge hva slags data som skal deles.

Boligkortet vil være tilgjengelige for alle gjennom bank ID og andre trygge innloggingsløsninger, men man kan også velge å ikke aktivere det.

Samarbeid og resultater

Boligkortet er et samarbeid mellom Steinkjer kommune, Trøndelag Forskning og Utvikling, Energiportalen, Steinkjer Næringsforum og Steinkjer næringsselskap.

Du kan lese mer om prosjektet i en forenkla sluttrapport fra Trøndelag Forskning og Utvikling.

Kommenter gjerne, men vis saklighet: