Steinkjerbygg KF bygger for 1,15 milliarder kroner i 2018: Innovasjonscampus Steinkjer, Steinkjer skole, helse- og beredskapshus med flere.

– Og flere prosjekter står i kø, sier daglig leder Joar Nyborg, Steinkjerbygg KF. Vi styrker vår kompetanse og kapasitet på byggeledelse og trenger flere prosjektledere.

Prosjektleder

Steinkjerbygg søke derfor etter prosjektleder som skal planlegge og følge opp selskapets byggeprosjekter og ivareta selskapets byggherrefunksjon.

Utfordrende stilling med variert og spennende innhold

– Stillingen er variert, og omfatter også oppsyn og vedlikeholdsplanlegging av eksisterende bygningsmasse, og skal bistå ved anbud og innkjøp, sier Nyborg.

Stilling er en del av planavdeling, som består av fire personer. Totalt har Steinkjerbygg 100 ansatte.

Utfordrende og interessant

Jobben er bygningsfaglig utfordrende, derfor krever vi relevant erfaring innfor området, og minimum bachelorgrad inne bygningsfag eller tilsvarende.

– Vi er på jakt etter person som har innsikt i prosjektutvikling, byggherrefunksjon og byggeleder, sier Olav Brauti, leder for planavdelingen i Steinkjerbygg.  Men også personlig egnethet når det gjelder ryddighet, effektivitet, fleksibilitet og serviceinnstilthet vektlegges.

I tillegg til gode faglige utfordringer har Steinkjerbygg et godt og trygt arbeidsmiljø.

Fakta
Steinkjerbygg er Steinkjer kommunes eget selskap for eiendomsforvaltning: Boligbygging, byfornying, utvikling av formåls bygg og drift og vedlikehold av egne bygninger, inklusive renhold- og vaktmestertjenester. I tillegg er selskapet teknisk og økonomisk operatør av all utleie av kommunens boliger og næringsareal.

De siste årene er kommunes utviklingsselskaper for eiendomsforvaltning samlet i konsernet Steinkjerbygg. Selskapet har ca. 100 ansatte. Steinkjerbygg er et offensivt redskap for å utvikle Steinkjer til en attraktiv og god kommune å leve og bo i.

Kommenter gjerne, men vis saklighet: