NAV signerte leiekontrakt med Steinkjerbygg

Eiendom: NAV Trøndelag flytter inn i Ogndalsvegen 2 1. januar 2021.

Tegning nye O2
NYE OGNDALSVEGEN 2: Tegninger av et mulig nybygg og Nav-kontor i Steinkjer. (Tegning: Hus arkitekter/Steinkjerbygg KF)

4. desember 2018 signerte NAV Trøndelag og Steinkjerbygg KF kontakten om leie av nesten 6.000 kvadratmeter kontorlokaler i det nye bygget i Ogndalsvegen 2 i Steinkjer.

Fem etasjer

I praksis vil det si at NAV leier fem etasjer: 1 til 5 etasje, i det nye bygget.

Planlagt overtakelsesdato er 1. januar 2021.

Kommenter gjerne, men vis saklighet: