Har laget digital bankportal for storkunder

Finans: Firmaet Fixrate, med base i Steinkjer, har utviklet en elektronisk markedsplass for store bankinnskudd. Det førte driftsåret har de formidlet bankinnskudd for 4,2 milliarder kroner.

Banker handler med penger. De kjøper innskudd og selger kreditt/lån – i stort og smått. For store kjøp og salg har dette vært tidkrevende prosesser.

Fixrate har etablert en elektronisk portal – en markedsplass – som gjør det enklere for organisasjoner med overskuddslikviditet å finne de beste tilgjengelige tilbud på innskuddsprodukter hos norske banker. Samtid får småbankene i Norge tilgang på finansiering.

Gjør det enkelt

Normalt er det mye telefonering og papirarbeid som måtte til for å få til avtaler om store bankinnskudd. Derfor kan det ta flere dager å få ordnet det. Fixrate har digitalisert prosessen og transaksjonen gjøres på sekunder.

– Vi har glade banker og fornøyde innskytere, sier daglig leder Brynjar Ellingsen, Fixrate, som har formidlet over 4 milliarder kroner i løpet av det første året de har drevet på.

– I dag er noe over 30 banker med på markedsplass samarbeidet, og stadig flere kommer til, sier Ellingsen. Kundene bruker tjenesten fordi dette er den enkleste veien til god innskuddsrente for organisasjoner.

Ellingsen anslår at markedet er på 1.000 milliarder kroner, og at det er 100 banker i landet som kan være med på dette.

To typer kunder

– Vi har to typer kunder. På den ene siden skreddersyr vi løsninger for bankene som gjør at de lett får til å gjøre sine tilbud tilgjengelig for omverdenen, sier Ellingsen. For innskyterne lager vi en oversikt som viser hvilke innskuddsmuligheter som finnes. Da blir det enkelt for alle parter.

– Tidligere var det ikke naturlig for en stor kunde å ha innskudd i en liten bank, men via vår teknologi kan du plassere pengene hvor du vil uten å tenke på dokumenter og tunge prosesser, sier Ellingsen. Vi kalle oss en kanal for nye relasjoner. En kanal som gir enklere tilgang til bedre betingelser.

Attpåtil er dette distriktspolitikk. Når småbankene i distriktene får tilgang på kapital øker kredittmulighetene for næringslivet også.

Penger å tjene

Fixrate muliggjøre avkasting på overskuddslikviditet. Pensjonsfond og profesjonelle finansaktører har pengeplassering som en del av sine forretningsideer. Men kommuner og andre offentlige myndigheter har i perioder mange hundre millioner kroner stående i banken til lav rente. De har verken kapasitet eller kompetanse til å prioritere finansarbeidet. Nå er dette redusert til noen enkle tastetrykk.

– Vi har regnet på virkning for Verdal kommune av å plasser overskuddslikviditeten i kortsiktige bankinnskudd, sier Ellingsen. De vil få mellom 500.000 og 700.000 i avkastning og ekstra penger.

Fixrate har ingenting med pengene å gjøre. Det etableres en direkte kunderelasjon mellom innskyter og banken. Tjenesten er gratis for innskyterne. Banke betaler en avgift av de innskuddene som gjøres.

Fakta Fixrate
  • Etablert 25. november 2017, med base i Steinkjer.
  • Utviklet en elektronisk markedsplass for store bankinnskudd
  • Idehaver Brynjar Ellingsen (tidligere bankansatt).
  • Medgründere er Bjørn Oddvar Landsem og Christoffer Blindheim.
  • Seks ansatte, hvorav én i Oslo og tre i Trondheim.
  • Formidlet litt over 4 milliarder kroner første driftsåret.

Kommenter gjerne, men vis saklighet: