Mistet avtale, utviklet nytt forretningsområde

Forretningsutvikling: Boligbyggelaget Midt (BoMidt) måtte lage nytt driftssystem. Det ble så bra at det er andre som vil bruke det også.

Boligbyggelaget Midt (BoMidt) har utviklet et eget nettbasert system for forvaltning og drift av boligselskaper.

– I utgangspunktet bygde vi systemet for eget behov, sier daglig leder Vegar Furunes i Boligbyggelaget Midt. Men vi oppdaget fort at flere boligbyggelag i Norge ønsket å bruke den nye løsningen.

Millioner i lisenssalg

Logo BoMidt

– Vi la til rette for at flere kunne bruke systemet og distribuerte løsningen ut til samarbeidende boligbyggelag. Vi har allerede passert 1 million kroner i lisenssalg på systemet. Dette har faktisk blitt et nytt forretningsområde for Boligbyggelaget Midt, sier Furunes.

Furunes poengterer at et viktig grunnlag for at vi «snur oss så fort» er at både ledelsen, styret og ansatte allerede hadde satt digitalisering på dagsorden internt før utfordringen dukket opp. Vi var dermed mer handlingsdyktig.

Lokal utviklingspartner

– Vi samarbeidet med SmartLabs i Steinkjer for å bygge systemet, sier Furunes.  På denne måten fikk vi brukt erfaring og kunnskap fra drift av boligbyggelag gjennom mange år i det nye systemet.

Samarbeidet med SmartLabs har fortsatt. Nå utvikles programmer for både vedlikeholdsplaner og prosjektstyring.

Parallelt digitaliseres boligbyggelaget gjennom samarbeid med BBL Digital, om en Styreportal for nettbasert samhandling med boligselskapene og Min Side hvor medlemmer kan logge inn og følge sitt medlemskap og sin bolig.

Konkurranse gjør god

– Det som opprinnelig startet som en krise da vi mistet våre tidligere systemer, har ført til at vi nå er i ferd med å utvikle et nytt forretningsområde, sier Furunes.

Den bakenforliggende historien er at BoMidt fikk leveranseutfordringer til sine borettslag etter at TOBB sa opp avtale om bruk av et nettbasert system for HMS og internkontroll. Oppsigelsen kom kort tid etter at BoMidt sa nei til fusjon med TOBB, og handlingen må anses å ha et konkurransemessig bakteppe.

Kommenter gjerne, men vis saklighet: