Polaris Media blir majoritetseier i Trønder-Avisa

Forretningsutvikling: Det er inngått intensjonsavtale om at Polaris Media ASA blir hovedaksjonær i Trønder-Avisa AS (Trønder-Avisa konsern).

LL Inntrøndelagen selger seg ut av Trønder-Avisa AS, mens den andre lokale eieren AS Nord-Trøndelag fortsetter som eier med 44 prosent eierandel etter et nedsalg på 7,9 prosent, kunngjøres i en børsmelding mandag 18. mars 2019.

Dette blir gjort for at Trønder-Avisa konsern skal få et sterkere eierskap både finansielt og kompetansemessig.

Blir eier av 56 prosent av aksjene

Polaris Media eier i dag 10,1 prosent av aksjene, etter at selskapet kjøpte seg inn i konsernet i 2010, og vil etter avtalen få en eierpost på 56 prosent. Vederlaget for 45,9 prosent av aksjene er avtalt til 23,9 millioner kroner. Trønder-Avisa konsern vil inngå som et datterselskap til Polaris Media Midt-Norge AS.

Krevende bransje

– Vi har sett at omstillingen i mediebransjen er krevende og de to lokale eierne henvendte seg høsten 2017 til Polaris Media med spørsmål om et større eierskap i konsernet. Vi så at dagens eierskap kunne være et hinder for en videre utvikling av konsernet, sier styreleder i Trønder-Avisa Bjørn R. Skjelstad, som representerer AS Nord-Trøndelag.

Samtidig har vi stor tro på framtiden til de regionale og lokale mediehusene med Trønder-Avisa og Namdalsavisa i spissen. AS Nord-Trøndelag vil fortsatt eie 44 prosent av aksjene i Trønder-Avisa-konsernet.

Stor tro på framtida

HOVEDAKSJONÆR: Polaris Media  vil etter avtalen få en eierpost på 56 prosent. (Foto: Morten Stene)

– AS Nord-Trøndelag har stor tro på denne løsningen der vi får inn en ny profesjonell eier med sterk regional forankring, og med en desentralisert struktur, sier styreleder Bjørn R. Skjelstad.

– Når vi selger oss ut av selskapet er det fordi vi vil at Trønder-Avisa skal utvikle seg videre, få et sterkere eierskap og skal kunne befeste sin posisjon som et viktig regionalt mediehuskonsern, sier Torgeir Anda, styreleder i LL Inntrøndelagen og nestleder i styret i Trønder-Avisa.

– Vi har tro på Trønder-Avisa og Namdalsavisa som viktige regionale mediehus, og vi tror det er mulig å utvikle Trønder-Avisa konsern med ny digital vekst. Samtidig ser vi de utfordringer som mediebransjen er midt oppe i og de utfordringer dette gir når man er et mindre mediehuskonsern med lokale eiere, sier konsernsjef Per Axel Koch i Polaris Media.

Viktig med en stemme i Nordtrøndelag

– Ved å få inn en industriell aktør innenfor bransjen har vi stor tro på at både Trønder-Avisa og Namdalsavisa kan utvikles til å få en enda sterkere posisjon. I det nye Trøndelag er det viktig at det finnes stemmer utenfor Trondheim som kan målbære nord-delen av Trøndelag sine synspunkt og interesser, sier styreleder i LL Inntrøndelagen Torgeir Anda.

Må godkjennes

Avtalen som er inngått mellom partene må godkjennes i ekstraordinære generalforsamlinger i de to selgende eierselskapene og konsernstyret i Polaris Media, og deretter godkjennes av Konkurransetilsynet.

Trønder-Avisa konsern eier mediehusene Trønder-Avisa og Namdalsavisa, de tre lokalavisene Steinkjer-Avisa, Inderøyningen og Snåsningen, samt distribusjonsselskapet Trønder-Distribusjon. I 2018 omsatte konsernet for 193 millioner kroner og hadde et justert driftsresultat før avskrivninger på 6,8 millioner kroner.

Kommenter gjerne, men vis saklighet: