TFoU blir SINTEF

Forskning: Torsdag fusjonerte SINTEF og TFoU, og Trøndelag Forskning og Utvikling (TFoU)  blir en faggruppe i avdeling Teknologiledelse, SINTEF Digital.

Styret i Trøndelag Forskning og Utvikling (TFoU) vedtok torsdag 17. desember 2020 å fusjonere med SINTEF. SINTEF-styret gjorde tilsvarende vedtak tidligere i uka. Sammeslåingen er en realitet fra 1. januar 2021.

– SINTEF var den foretrukne fusjonspartneren for Trøndelag Forskning og Utvikling (TFoU), sier styreleder i TFoU Kirsten Indgjerd Værdal. Å være en del av SINTEF vil åpenbart gi nye forskningsmulighet, både regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Styret mener dette er en helhetlig, langsiktig og god løsning som vil styrke Trøndelag Forskning og Utvikling.

Strategisk og regional begrunnelse

– SINTEF har strategiske og regionale begrunnelser for ønske fusjon. Det har vært et viktig grunnlag for å akseptere fusjonen, sier Værdal.

De ansatte er også positiv en fusjon med SINTEF.

– Vi har en lang liste med samarbeidsprosjekter med SINTEF over flere år, sier Roald Sand, Trøndelag Forskning og Utvikling.  Vi kjenner dem relativt godt og har gode samarbeids erfaring. Vi føler og trygge på at vi både kulturelt og kompetansemessig skal gli godt inn i den nye organisasjonen.

Blir mer konkurransedyktig

– Fusjonen med SINTEF vil åpenbart styrke oss ytterligere, både kompetanse- og kapasitetsmessig, sier direktør Øyvind Skogvold, Trøndelag Forskning og Utvikling. Det vil også gjøre oss mer attraktiv og konkurransedyktig både når det gjelder prosjekter og nyansettelser.

Roser de ansatte

– Vi er glade for at SINTEF ser våre kvaliteter, sier direktør Øyvind Skogvold, Trøndelag Forskning og Utvikling. Dette er en aksept av den formidable jobben de ansatte har gjort de siste årene. Vi tjener penger, har en betydelig prosjektportefølje og har flere vitenskapelige publiseringer enn noen gang.

Det er tross alt noe år siden vi ble vurdert for statlig grunnbevilgning, og vi har arbeidet målrettet og aktiv for å styrke oss på alle punkter, sier Skogvold. Noen punkter er relativt raske å oppnå resultat på, mens det å ta en doktorgrad nødvendigvis tar lengere tid.

Vinn-vinn

– En fusjon med Trøndelag Forskning og Utvikling gir en vinn-vinn-situasjon der det samfunnsvitenskapelige miljøet i Trøndelag styrkes, sier konsernsjef Alexandra Bech Gjørv i SINTEF.

SINTEF har allerede en stor og voksende forsknings- og innovasjonsportefølje på Innherred, og har allerede spennende prosjekter i samarbeid med Steinkjer kommune. Vi har to ansatte på InnoCamp i Steinkjer og samarbeider godt med de andre forskningsaktørene der, blant annet rundt vår satsing på teknologi til agri- og næringsmiddelindustrien.

Les også

Kommenter gjerne, men vis saklighet: