Nå blir det bru og zipline i Rismelen

Fritid: Landskapsarkitektene i Norconsult har tegnet og planlagt trinn to av sentrumsparken i Steinkjer. Nå settes spaden i jorda.

Steinkjer kommune og Norconsult tar Rismelparken et steg videre.

Det er Siri Alette Aurstad, avdelingsleder for plan, arkitektur og landskap i Norconsult i Steinkjer, som har prosjektansvaret for aktivitetsparken i Rismelen. Første del av aktivitetsparken ble åpnet i august 2017, og nå er det anleggsoppstart for andre del, som etter planen skal være ferdig i juni 2020.

– Hvis ikke noe uforutsett oppstår så er målet at prosjektet skal være ferdig til Steinkjerfestivalen 2020, sier Aurstad som dermed lover en ny og spennende oppgraderingen av Rismelparken.

Mer for ungdom

Den første delen var først og fremst tilrettelagt for små barn og eldre, mens det neste trinnet skal appellere mer til ungdom og voksne.

Det er Steinkjer kommune som er ansvarlig for utbyggingen, Norconsult har tegnet og planlagt og Kurt Bye AS har fått hovedentreprisen. Trinn to tar ikke prosjektet helt i mål, men inneholder blant mye annet den unike aktivitetsbrua med tilhørende klatrepark, zipline, trimtrapp og en rå sklie med dobbelt løp.

Rismelen
PLANTEGNINGER Rismelen trinn 2. (Norconsult)

Det er arkitekt Julie Heir Grønnesby i Norconsult som har utformet brua som skal strekke seg over hele den østlige skråningen, fra inngangen og over til Martenshagen.

Etter innspill fra eleven på Lø skole

– Steinkjer kommune har kjørt en bred brukerprosess. Mange av ideene til aktivitetsbrua kom fram etter at vi fortolket en idemyldring som elevene på Lø skole har gjort. Resultatet blir innovativt og vil by på kreativitet og fysisk fostring, sier Siri Alette Aurstad.

Skryter av Steinkjer kommune

Aktivitetsbrua er tildelt tippemidler for innovativ tilrettelegging for fysisk aktivitet tilsvarende 50 prosent av kostnadene. Norconsults landskapsarkitekter mener Steinkjer kommune har vært «langt fremme i skoa” med aktivitetsparken i sentrum, og skryter av hvordan man slik er i ferd med å oppgradere parken som møteplass i byen – parken får en fin sammenheng med kulturbyggene på torget.

– Rismelparken er blitt et unikt treffpunkt. Det varmer hjertet å se at området allerede blir mye brukt av folk i alle aldre og samfunnslag. Det er den beste klappen på skulderen vi landskapsarkitekter kan få, smiler Aurstad.

Mer i vente

Når andre steg står ferdig til Steinkjerfestivalen 2020, vil det fortsatt være  noe som står igjen av de opprinnelig planene som ikke fikk plass i budsjettet i runde to, forklarer Aurstad.

– Vi måtte utsette selve arenaområdet, så dette vil fremstå som noe uferdig, men vi håper selvsagt at dette kan gjøres ferdig ved en senere anledning.

Rismelparken blir en sentral og viktig grønn lunge i utbyggingen som vil skje i Steinkjer fremover – både med tanke på kulturaksen i forbindelse med nytt kulturhus og utbyggingen av Samfunnshuset – og med nybyggingen av Barnas hus like ovenfor Martenshagen.

Fakta om Rismelparken:
  • Navnet kommer fra Riis garveri som lå i bakken opp fra Steinkjerelva.
  • Etter en storflo i 1905 ble bukta (dagens Rismel) delvis skjermet med en molo.
  • Etter krigen ble ruinrester og masse fra graving av nye tomter brukt som fyllmasse i Rismelen.
  • Da Samfunnshuset ble bygd i perioden 1948 til 1952, ble det anlagt en molo i elva mot området som ytterligere tørrla området.
  • Det første arbeidet med å gjøre området til park var ferdig i 1959. Da ble parken kalt Elveparken.
  • Hoppbakken ”Rekrutten” lå i Rismelen fram til midt på 1970-tallet.
  • Risrock var et populært rockearrangement på 1980-tallet.
  • Rismelen brukes som skøytebane i vintermånedene.
  • Det første trinnet av et aktivitetsanlegget ble offisielt åpnet 17. august 2017.

Kommenter gjerne, men vis saklighet: