Er det en fylkeskommunal oppgave å bremse likestilling i næringslivet?

Innlegg:

t-a.no (Bak betalingsmur) at bedriftsforsamlingen i NTE har innstilt på gjenvalg av de tre styremedlemmene som var på valg i styret i NTE Holding. Alle tre er menn, uten at dette var et poeng i artikkelen.En kjapp gjennomgang av selskapets styrer og ledelse forteller hvorfor det burde vært et poeng:• Styret i NTE Holding: 6 menn, 2 kvinner.• Styret i NTE Nett: 4 menn, 2 kvinner.• Styret i NTE Energi: 4 menn, 1 kvinne.• Styret i NTE Marked: 3 menn, 2 kvinner.• Styret i NTE Elektro: 4 menn, 1 kvinne.De ulike styrene har til sammen 10 vararepresentanter og 1 observatør, og disse er 10 menn og 1 kvinne.Og på toppen av det hele består konsernledelsen i NTE av 6 menn og 1 kvinne.

Jeg har spørsmål til fire aktører:

• Til bedriftsforsamlingen i NTE: Har bedriftsforsamlingen diskutert kjønnsfordelingen i styret i NTE Holding? Og i så fall; hvordan greide dere å konkludere med at det var klokt og/eller lovlig å opprettholde den skjeve kjønnsfordelingen? I avisartikkelen hevdes det at kommende endringer i eierskap gjorde det viktig å beholde de samme styremedlemmene som før. Man kunne like gjerne argumentert motsatt, og den valgte begrunnelsen virker mest av alt bedagelig.

• Til styret i NTE Holding: Er dere tilfredse med kjønnsfordelingen i ledelsen og i datterselskapenes styrer? Hvis ikke, har dere gjort noe for å bedre på den?• Til konsernsjefen: Det har, i perioden du har vært konsernsjef, være en del naturlig utskifting i konsernledelsen, men likevel sitter du fortsatt i dag med et svært mannsdominert lederteam. Mener du selv at du har gjort en god jobb med å bygge ditt lederteam? Og har konsernledelsen vurdert om kjønnsfordelingen i datterselskapene oppfyller lovens minstekrav?• Til T-A’s sjefredaktør: Avisens administrerende direktør og redaktører er 5 menn. Gjør avisens egen mannsdominerte ledelse at det blir mindre naturlig for avisen å være en kritisk røst i slike spørsmål overfor andre virksomheter?]]>

Kommenter gjerne, men vis saklighet: