Nytt partnerskap for bedre helse og arbeidsmiljø

Helse, livsstil og trening: ANT HMS & Bedriftshelse AS inngår partnerskap med Care Treningssenter AS. Formålet er et mer komplett tilbud innen helse, forebygging og arbeidsmiljø.

ANT HMS & Bedriftshelse AS tilbyr bedriftshelsetjenester til 320 bedrifter i Midt-Norge. Gjennom samarbeid med Care Treningssenter AS, utvides tilbudet til også å omfatte, trening og aktivitet utenfor arbeidstid og hurtigere tilgang til Care sine helsetjenester.

Care tilbyr tjenester innen naprapati, fysioterapi og ernæringsfysiolog med fokus på muskel- og skjelettplager.

PARTNERSKAP gir bedre tjenester, sier daglig leder Bjørn Bratt, i ANT HMS & Bedriftshelse AS. (Foto: Morten Stene)

Bedre tilbud

– Partnerskapet gjør at alle i partnerskapet får et større tilbud til sine kunder, med bredere kompetanse og i et større geografisk nedslagsfelt, sier daglig leder Bjørn Bratt ANT HMS & Bedriftshelse AS i en pressemelding.

Flere partnere

ANT HMS & Bedriftshelse AS har også partnerskap med virksomhetene Veksttorget, Lera og Prios.

  • Vekstorget er spesialister på rehabilitering hvis man en periode har vært utenfor arbeidslivet.
  • Lera har tjenester innen bedriftsutvikling. Velfungerende bedrifter er en forsetning for et godt arbeidsmiljø.
  • Prios er leverandør av digitale tjenester som både letter oppføling og gjennomføringen arbeidsmiljøtiltak.

Større tilfang av kompetanse

Gjennom utvide partnerskap blir ANT HMS & Bedriftshelse AS en bedre og mer komplett leverandør av bedriftshelsetjenester og bedriftsutviklingstjenester. Både når det gjelder å fremme helse, forebygge helseproblemer og reparere helseplager både for individer, grupper eller hele virksomheten.  Forutsetningen er økt tilfang av kompetanse gjennom et utvidet nettverk.

– Dette bredere kompetansetilbudet vi nå får med oss, gjør at vi kan tilføre kundene nye verdier og tjenester, sier Bratt. Dette betyr at vi blir enda bedre på å fremme helse, forebygge helseproblemer og reparere helseplager både for individer, grupper eller hele virksomheten.

– Dette er positivt både for eksisterende kunder, og nye markeder. Det styrker oss i konkurransen, sier Bratt.

Kommenter gjerne, men vis saklighet: