Satser som livsstilcoach

Helse, livsstil og trening: Nina Solbakk driver butikken Grønn Bølge AS i Steinkjer og utvider tilbudet til veiledning i grønn livsstil.

Solbakk har utviklet et program for å rådgi privatpersoner som vil bli bedre om mer bevisst i egen miljøbevissthet.  Hun er akkreditert miljøfyrtårnkonsulent – miljøfyrtårn er en sertifiseringsordning for bedrifter – og har tilpasset noe av den tenkingen til privatpersoner.

– For dette er prosess i betydning å bli litt bedre hele tiden, sier Nina Solbakk. Det handler om å realisere et ønske, og sette seg realistiske mål og arbeide skrittvis og gradvis for å nå sjølpålagte ambisjoner når det gjelder livsstil.

Praktiske og enkle grep

Det starter med å kartlegge situasjonen. Hva er det mulig å gjøre noe med ut fra den livssituasjon man er i, og sette seg realistiske mål.

Grønn livsstil handler om veldig partiske og dagligdagse grep som transport, energibruk, helsevaner, søppelsortering, matavfall, gjenbruk, mindre sløsing og den slags.

– Rådgivningen går både på å sett realistiske mål, øke bevisstheten, kunnskapsformidling og ikke minst å finn praktiske og lure løsninger, sier Solbakk. Noen trenger også motivering, og det å bli utfordret til å nå nye mål en del av pakken. Arbeidet har en litt tilnærmet personlig trener logikk.

Nytt tilbud

Tilbudet er nytt. Det er ingen andre, så vidt jeg vet, som tilbyr tilsvarende tjenester, sier Solbakk. Det blir spennende å se om det er noe marked for dette. Foreløpig har det vært noen prøvekaniner som har deltatt.

– Jeg ser ikke bort fra at det å ha noen form for gruppeopplegg kan være viktig. Noen motiveres av å dele erfaring er, og utveksle lure løsninger – og heie på hverandre. Kanskje det å arrangere kurs være et bidra oppi dette.

Et samfunnsengasjement

Det ligger et samfunnsengasjement bak dette med livstil. Noe a la folkehelsearbeid: innsats for å påvirke faktorer som direkte eller indirekte fremmer befolkningens miljøbevissthet.

De fleste har erkjent det grønn skiftet og at det er dumt å ødelegge jorda som vi lever av. Næringslivet tar dette med grønn konkurransekraft på alvor. Da er det på tid et vi som enkeltpersoner også gjør noe praktisk i retning av en mer grønn livsstil.

– Og det er ikke snakk om å bli helt fanatisk, understreker Solbakk. Poenget er at veldig mye av det vi kan gjøre handler om økt bevissthet og noen små justering i våre vaner – eller kanskje uvaner – i hverdagen.

Å bidra til oppfyllelse av FNs bærekraftmål gir både god samvittighet og en følelse av å bidra til noe positivt.

Nye løsninger

– Noe handler også om innovasjon: finne nye løsninger. Her er ofte det enkle det beste, sier Solbakk. Det er en voldsom kreativitet bland de som har vært involvert så langt og viser at det er mye å hente.

Solbakk håper tjeneste vil utfylle butikkonseptet Grønn Bølge AS, med økologiske varer både på nett og i butikk. Sambruk vil kunne gi utvidede åpningstider og bedre servise for alle. Grønn Bølge AS har også noen ledige lokaler i andre etasje som kan brukes til kurs og gruppesamlinger.

Kommenter gjerne, men vis saklighet: