En pioner innen industriell husproduksjon

Industri: Dagens hypermoderne Husfabrikk i Steinkjer har røtter til ferdighus-produksjon på 1940-tallet.

Steinkjer er kanskje ikke først og fremst kjent som en industrikommune. Men 20 prosent av de sysselsatte arbeider innen industriell virksomhet i Steinkjer. Og flere av industrivirksomhetene har lange historiske røtter.

Skanska Husfabrikken er én virksomhet som bidrar på Steinkjers industristatistikken. Fabrikken leverer i dag ferdigmoduler og elementer til boliger, barnehager, skoler, fengsler, helsehus, butikker og anleggsbrakker/rigg. Fabrikken leverer både inn i Skanska Norges prosjekter, men også til eksterne byggherrer og kunder. For tiden bygger Skanska Steinkjer skole blant annet.

Husfabrikkens 70-årige historie

Skanska Husfabrikkens har en historie, som strekker seg tilbake til 1946, og er et lite Industrieventyr med utgangspunkt i Steinkjer. I de første årene hadde fabrikken en sentral rolle i gjenoppbyggingen av Finnmark etter krigen, som et ledd i nasjonalhjelpen.

Allerede på 1950-tallet produserte fabrikken ferdige gulv, vegger og tak i elementer som kunne settes sammen på byggeplassen. Siden den gang har Skanska Husfabrikken stått med en fot i fremtiden i alt de har gjort.

I norgestoppen

Fabrikken er i dag en avdeling i Skanska Norge AS og leverer elementer til alle typer bygg, fra boliger til institusjons- og næringsbygg.

Fabrikken i Sagmestervegen 7 er på en måte anonym, som industrivirksomheter flest, til tross for at den ligger midt i byen og består av ca. 8.000 kvadratmeter produksjons- og lagerlokaler i Steinkjer. Ikke en gang da de feiret 60-års jubileum i 2016 gjorde de seg synlig for folk flest.

Steinkjerhus
STEINKJERHUS: Industrivegen 1. (Foto: M. Knoph)

Steinkjerhus

Skanska Husfabrikken bygger – bokstavelig talt – på Steinkjer boligindustri og Steinkjerhus. Steinkjerhus var en nasjonal merkevare som mislyktes da de satset internasjonalt på slutten av 1970-tallet.

Og som en kuriositet: Allerede på 1870-tallet ble det produsert prefabrikkerte hus (ferdighus) i Steinkjer.

Kommenter gjerne, men vis saklighet: