Folla Tech kjøper Fosdalen-Industrier

Industri: Folla Tech AS styrker virksomheten i Trøndelag og blir hovedeier i Fosdalen-Industrier AS.

Folla Tech AS er fra 30. april 2019 majoritetseier i Fosdalen-Industrier AS etter å ha kjøpt Terje Skjevik AS sin aksjepost i Fosdalen-Industrier AS. Kjøpet omfatter 81 prosent av selskapets aksjer. De øvrige aksjonærene opprettholder sine eierandeler i selskapet.

Vinn-vinn

– Folla Tech AS og Fosdalen-Industrier AS kjenner hverandre godt og har lenge diskutert et samarbeid, administrerende direktør i Folla Tech AS, Olav Dehli i en pressemelding.

Folla Tech AS vil som ny majoritetseier videreføre og styrke de produktene og tjenestene som i dag leveres fra Fosdalen-Industrier AS. Gjennom samling og utnyttelse av felles ressurser ligger det godt til rette for en fortsatt utvikling og styrking av begge virksomhetene.

Produktområdet er godt kjent for Folla Tech og representerer en komplettering av Folla Tech sin virksomhet innen nyanlegg og reparasjoner.

Viderefører Fosdalen Industrier AS

Terje Skjevik som i dag er daglig leder i Fosdalen-Industrier AS fortsetter i Folla Tech ASetter oppkjøpet.

Folla Tech AS vil videreføre og styrke produktene og tjenestene levert fra Fosdalen-Industrier i Malm.

Fosdalen-Industrier blir en avdeling i Folla Tech sin organisasjon, og vil sammen med Folla Techs øvrige produksjonssteder i Motala (Sverige), Vestby, Verdal og Follafoss utgjøre en koordinert leveransekjede.

Fosdalens-industrier AS

Fosdalen-Industrier AS holder til i Malm og er leverandør av sveise- og platetjenester. De har i de siste årene levert en rekke bruer og ulike stålkonstruksjoner fra sitt verksted i Malm. Fosdalen-Industrier AS har 23 ansatte og en årlig omsetning på 20 millioner koner.

Folla Tech AS

Folla Tech AS er en allsidig leverandør av et bredt spekter av tjenester og produkter innen det mekaniske området og har lokaler i Follafoss.

– Vi har lang erfaring innenfor termisk sprøyting, mobil maskinering, montasjeteknikk og industrimekanikk, sier Dehli. Rundt våre verksteder tilbyr vi lokal industriservice kombinert med spesialservice, nyanlegg og renovering.

Folla Tech er en spesialisert leverandør av vakuumpumper og har mer enn 30 års erfaring med vakuumteknologi og vakuumanlegg.

Follafoss-bedriften får etter oppkjøpet omtrent 100 ansatte fordelt på verksteder i Malm, Vestby, Follafoss, Verdal og Motala (Sverige). Selskapets hovedkontor er i Follafoss.

FOLLAFOSS: Folla Tech AS sine lokaler i Verran. (Foto: Morten Stene)

Kommenter gjerne, men vis saklighet: