God ventilasjon kan forebygge smitte

Industri: Vinter og innetid – kombinert med vedvarende korna-smitte – øker relevansen av ventilasjon som smitteforebyggende tiltak.

God håndhygiene, hoste i albuen og avstand til andre er de gjennomgående smittevernreglene som alle bør følge i disse koronatider.

Nylig la danske myndigheter til ett nytt punkt for å forebygge smittespredning som går på ventilasjon i lukkede rom.

Høst- og vintersesongen betyr at vi i større grad oppholder oss innendørs over lengre tid, med flere personer og så videre. Luftskiftet har betydning for smitteforebyggelse og det bør derfor være økt fokus på utlufting og ventilasjon, skriver den danske Sunhedsstyrelsen.

Ventilasjon og smittevern

Den danske Sunnhetsstyrelsen har gitt følgende ventilasjonsrelaterte anbefalinger:

  • Ved innendørs aktiviteter med mange personer bør man ta pause, tømmerommet for folk og skaper gjennomtrekk ved utlufting.
  • Ventilasjon bør innføres eller optimeres i lokaler med offentlig adgang, som institusjoner, kontorer, butikker og restauranter samt offentlige transportmidler, for eksempel tog, metro og busser.
  • Ventilasjon med resirkulert luft skal unngås og det skal primært brukes luft utenfra, og utskifting av luft bør skje hyppig.
  • Energisparende innstillinger som timerfunksjon eller styring via CO2-følere bør unngås. Hvis mulig bør ventilasjonstiden i stedet utvides.

Luftas egenskaper er viktig

– Vi vet at partiklene i lufta – enten det er støv eller virus – påvirkes av bevegelsen, type og mengden luft i rommet, sier serviceleder Tom Christian Solberg, Ventilasjon og Inneklima AS. Det man vet mindre om pr. dato er Corona-smittefaren ved luftbårne partikler.

Vår leverandør av filtre, Camfil, følger utviklingen nøye. Camfil sier at WHO sine eksperter kan ikke utelukke at COVID-19 er luftbåren i trange, lukkede eller dårlig ventilerte miljøer. Forskere over hele verden leter etter flere bevis, fordi dette kan påvirke mange retningslinjer for trange innemiljøer.

Hva kan gjøres?

– Vi har fokus på to forhold: 1) øke mengden gjennomstrømningene av uteluft og 2) hvilke filtertyper som brukes, sier Solberg.

Mer bevegelse i luft – og fortrinnsvis uteluft og minimere resirkuleringslufta – gir mer utskifting av luft og tilhørende partikler i rommet.

Type filter avgjør hva som fanges opp av partikler. Såkalte høgeffektive filtre – det vi si filtre som fanger opp mindre og ørsmå partikler – kan være et alternativ noen steder.

Vi følger med

– Ventilasjon og Inneklima følger situasjonen nøye, og er klar til å iverksette tiltak hvis det kommer norske anbefalinger om spesielle ventilasjonsregler, sier Solberg.

Les også: Ansetter professor i inneklima

Kommenter gjerne, men vis saklighet: