SINTEF etablerer kontor i Verdal

Industri: SINTEF leier fire kontorplasser i VIP-senteret i Versal Industriplass.

SINTEF etablerer kontor i industriparken i Verdal fortalte visekonsernsjef Reidar Bye i SINTEF Verdal under fagdag-konferansen i Industriens dag på Stiklestad.

SINTEF ser nytten av å være tett på næringslivet flere steder i Norge og har de siste årene har styrket samarbeidet med virksomhetene i Verdal.

Flytter inn i februar 2020

Fra februar 2020 tar institusjonen i bruk et kontor med fire kontorplasser i VIP-senteret i Verdal industripark.

De siste årene har SINTEF styrket selskapets samarbeid med virksomhetene i Verdal, Norges tredje største industriklynge med over 200 virksomheter og over 3.000 ansatte, og en samlet omsetning på 8 milliarder kroner.

Kommenter gjerne, men vis saklighet: