Digital innovasjon ved Handelshøgskolen

Innovasjon: Handelshøgskolen, Nord universitet, Steinkjer, satser offensivt på digital innovasjon og økonomi.

– Vi har en femårsplan på vår digitale satsing. Det innebærer blant annet faglig spissing mot digital økonomi og et stipendatprogram, sier studiestedkoordinator for Handelshøgskolen i Steinkjer Torstein Gustavsen, Nord universitet. Videre skal vi utnytte mulighetene som ligger i at vi blir samlokalisert med næringslivet (Innovasjonscampus Steinkjer) og sikre framtidig studentrekruttering.

– Vi står overfor et generasjonsskifte i staben. Men har fire stipendiater som er i ferd med å kvalifisere seg til fagstillinger, sier Gustavsen. Flere i staben har fagansvar på det erfaringsbaserte Master of Business Administration (MBA) studiet som gjennomføres i Stjørdal.

4 økonomistudier

Handelshøgskolen i Steinkjer har fire studier. Bachelorstudier i økonomi og ledelse og regnskap. I tillegg har vi et årsstudium i bedriftsøkonomi med overgangsmuligheter til bachelorstudiet. Endelig har vi et nettstudium i innkjøpsledelse.

– Og så har vi en langsiktige ambisjon om å tilby en vitenskapelig mastergrad i Steinkjer også, sier Gustavsen.

DigInn

Fellesnevneren for satsingen er digital innovasjon og økonomi. I tillegg kommer stipendiatprogram for Digital Innovasjon og Grønn Bærekraft (DigInn). Formålet med det er bidra til økt kompetansenivå og innovasjonsevne i regionen.

– Innholdet er næringsrelevant forskning og undervisning i skjæringspunktet mellom innovasjon, digitalisering og grønn bærekraft, sier Gustavsen.

God studenttilgang er viktig

Utfordringene for handelshøgskolen er noe varierende søkning til økonomiutdanninger.

– Dette er nasjonale trender, hvor vi svinger med, sier Gustavsen. I tillegg står vi foran en prosess hvor styret i løpet av de neste årene skal vedta hvilke studiesteder Nord universitet skal ha. Dette kan få konsekvenser for noen av de fire studiestedene som finnes i Trøndelag i dag.

Nord universitet

Nord universitet har 12.000 studenter og 1200 ansatte, fordelt på ni studiesteder.

Universitet er oppdelt i fem fakultet/avdelinger:

Tre fakultet har aktivitet i Steinkjer: biovitenskap og akvakultur, samfunnsvitenskap og Handelshøgskolen.

I Steinkjer er det ca. 1000 studenter og 125 ansatte.

Kommenter gjerne, men vis saklighet: