Ønsker flere innova-sjonskandidater fra Trøndelag

Innovasjon: Bare en håndfull innovasjonsprosjekter fra Trøndelag har blitt nominert til Innovasjonsprisen for universell utforming. Nå utvider Kulturdepartementet og DOGA nominasjonsfristen med én måned.

– Jeg vet at det er mange aktører i Trøndelag som jobber veldig godt med å utvikle inkluderende løsninger, produkter og omgivelser. Andre gang Innovasjonsprisen for universell utforming ble delt ut, i 2014, vant St. Olavs Hospital hovedprisen og tok dessuten to sterke kategoriseiere, forteller programleder Jannicke Hølen i Design og arkitektur Norge (DOGA).

Til høsten skal Innovasjonsprisen for universell utforming deles ut for fjerde gang. Fram til utgangen av mai er det mulig å nominere kandidater til prisen.

Løfter fram de beste

Jannicke Hølen i DOGA forteller at hensikten med prisen er å løfte fram de mest inkluderende innovasjonsprosjektene i Norge. Dagens spesielle situasjon med nedstenging av store deler av samfunnet, bekrefter ifølge Hølen behovet for produkter, tjenester og digitale løsninger som alle kan bruke uavhengig av for eksempel alder, funksjonsgrad, kultur og teknologinivå.

Innovasjonsprisen for universell utforming hedrer virksomheter, designere og arkitekter som på en nyskapende måte har utviklet produkter, tjenester og omgivelser som bidrar til et mer inkluderende samfunn.

Innovasjonsprisen for universell utforming
  • Deles ut av Design og arkitektur Norge (DOGA) på oppdrag fra Kulturdepartementet.
  • Går til oppdragsgivere, arkitekter og designere som har utviklet nyskapende og inkluderende løsninger med fokus på menneskelig mangfold.
  • Prisen deles i år ut i kategoriene arkitektur, landskapsarkitektur, transport, produkt, grafisk design, interiør og møbel, tjenestedesign og informasjons- og interaksjonsdesign. Kategorivinnerne konkurrerer om hovedprisen.

Kommenter gjerne, men vis saklighet: