Fortrolighetsavtaler sikrer hemmelighetene

Jus: Fortolighetsavtaler – eller NDA (Non-disclosure agreement) på engelsk – sikrer informasjonen du gir samarbeidspartnere konfidensiell behandling.

– Samarbeider du med noe om investeringer, oppkjøp, utviklingsavtaler eller patenter kan det være lurt å tegne fortrolighets avtale, sa advokat/partner Thomas Lidal Jamne, Pretor Advokat AS, da han holdt foredrag på Innovasjonscampus Steinkjer sin nettverkslunsj denne uka.

En fortrolighetsavtale er et dokument som sikrer den aktuelle ideen juridisk mot plagiering, kopiering, lagring eller videreformidling av sensitiv informasjon blant de involverte parter.

En internasjonal verden

Dette er en internasjonal verden og de fleste avtaler inngås på engelsk som kan by på noen ekstra utfordringer når det gjelde å få med seg alle detaljene.

– Fortolighetsavtalen er egentlig et ganske standard dokument, men som ved alle avtaler kan det være fallgruver, sa Jamne. Og selvsagt varierer avtalene i kompleksitet.

Vær obs på

Jamne trakk fram følgende detaljer å være oppmerksom på og som det kan bli forhandlinger om:

  • Hva omfatter konfidensialiteten? Den bør omfatte alt, og heller ha unntak for det som er offentlig. Noen avtaler har en klausul om bare det som er eksplisitt merket som konfidensielt omfattes av avtalen. Det kan være et usikkerhetspunkt
  • Varslingsplikt ved utlevering. I enkelte sammenhenger kan de som har fått informasjoner få begjæring om utlevering av myndigheten. Da bør avtalen si noe om man da skal varsles eller ikke.
  • Lovvalg: Det bør sies noe om hvor eventuelle tvister skal rettslig drøftes. Det er ingen fordel å være på «bortebane». Norge er en lilleputt i internasjonal rettssammenheng. Dessuten kan det bli kostbart å prøve sakene i utlandet.
  • Hva skjer når samarbeidet er over? Som regle gjelder fortroligheten et visst antall år, uansett om samarbeidet er avsluttet eller ikke.
  • Ikke ha «standardbøter» ved mislighold. Riktignok kan det være vanskelig å bevis erstatningsansvar og fastsette bøter. Med standardbøter er lettere å utløse og kan ramme hardt. Synet på standardbøter kan være forskjellig avhengig av hvilken side i saken man er på.

Har disiplinerende effekter

– Mye av dette er tekniske spissfindigheter, sier Jamne. Faktum er at det sjelden er tvister. Avtalene har i stor grad disiplinerende effekter. Noe av det viktigste med en fortrolighetsavtale er at det viser bevissthet rundet informasjonssikkerhet og -verdi.

– Og så løses ikke alle problemer med fortrolighetsavtaler heller, sier Jamne. Det er forskjell på «å ha rett» og «å få rett». I noen tilfeller blir man rammet av slike omstendigheter.

Samarbeider med T:Lab

Thomas Lidal Jamne og kollegene hans hos Pretor Advokat AS har et samarbeid med T:lab om rådgivning og juridisk bistand. Pretor er et allsidig advokatkontor som dekker de fleste sider av forretningsjusen: selskapsrett, arbeidskonflikter, immateriell rett, skatt, bank og konkurs etc.

– Det eneste vi ikke er borti i noen særlig grad er avansert skatteplanlegging, sier Jamne. Det er spesialistjus og krever at man jobber med det kontinuerlig for å være oppdatert.

Kommenter gjerne, men vis saklighet: