Næringslivet og samfunnet trenger kompetanse

Kompetanse: Næringslivet trenger dere - var budskapet til de 50 bachelorkandidatene som er ferdig ved Handelshøgskolen, Nord universitet Steinkjer i disse dager.

VELKOMMEN TIL ARBEIDSLIVET: Daglig leder Kirsti B. Arntsen, Steinkjer Næringsforum. (Foto: Morten Stene)

– Arbeidsmarkedet er kompleks. Arbeidslivet tenger kompetanse. Markedene er i stadig endring. Med andre ord: Verden er klar for dere! sa daglig leder Kirsti B. Arntzen, Steinkjer Næringsforum, da hun hun talte til de drøyt 50 uteksaminerte bachelorgradskandidatene i økonomi, regnskap og revisjon ved Handelshøgskolen, Nord universitet Steinkjer.

REGNSKAP OG REVISJONSKANDIDATER: Ferdig ved Nord universitet våren 2019 (Foto: Morten Stene)

Viktig med flinke folk

– For oss har det vært avgjørende å ha tilgang til kunnskapsrike, oppegående, arbeidsomme folk med oppdatert fag- og realkompetanse, om det vi driver med. Det vil vi også ha i framtida også, sa Arntsen og, siterte en av lederne i Kreditorforeningen Midt-Norge. Det er dere!

Velferdsmodellen i Norge avhenger av et produktivt og innovativt næringsliv. Dyktige folk skaper verdier. Store verdier skapes i distriktene. Derfor trenger, Steinkjer, Innherred, Trøndelag og Norge dyktige folk som dere.

TAKK FOR LAGET: Student Karin Sørmo, Nord. (Foto: Morten Stene)

En milepæl – og byggeplass

– Dette er en milepæl, sa konferansier Lars H. Molden, Handelshøgskolen Steinkjer.  Nyt følelsen av å være ferdig med eksamener og oppgaveskriving. Kanskje ser dere lyse i tunnelen også – for ganske rast å oppdage at det er lyset er livet, arbeidslivet eller mer studentliv.

Handelshøgskolens prodekan for utdanning, June Borge Doornich gratulerte også, delte ut diplomer, ønsket lykke til i arbeidslivet, med inviterte også til mer studentliv og mastergradsutdanning ved Nord universitet.

Student Karin Sørmo takke for laget, både til medstudenter og ansatte.

– Vi som er ferdig nå har fått æren av å studere på en byggeplass lengst av alle, uten å få nyte godt av de fasiliteten som student kan ta i bruk fra høstene, konstaterte hun med et smil. InnoCamp virker spennende.

GRATULERER: Prodekan for utdanning June Borge Doornich, Nord. (Foto: Morten Stene)

Gode råd

– Jeg forstår det har vært krevende å være student på en byggeplass. Men jeg håper dere ser at Steinkjer bygges for framtida og dere, sa Arntsen.  Framtida består av valg. Valg av yrkesretning, valg av videre studier, valg av bosted, valg av partner, valg av arbeidsplass – ikke minst valg av din neste sjef.

Arntsens framtidsråd til studentene var

  • det er viktig å tørre å ta noen sjanser i livet. Ta mulighetene når de kommer!
  • Alle valg gir deg verdifulle erfaringer og lærdom på videre vei.
  • det å gjøre en god jobb og skape gode relasjoner åpnet dørene videre. Relasjonell kompetanse vil være MINST like viktig 10 år fram i tid som det er i dag.

Velkommen som arbeidstaker og innbygger

– Vi tar veldig gjerne imot dere som fremtidens arbeidstakere og innbyggere, avsluttet Arntsen. Næringslivet i Steinkjer, og regionen rundt oss, byr på mange spennende muligheter. Og det er fantastisk å bo i en liten by med så mange tilbud, og med så store muligheter til virkelig å påvirke.

TAKK: Lærer Kåre By får blomster av student Christine Nordgaard. (Foto: Morten Stene)

Kommenter gjerne, men vis saklighet: