Satser på friluftsliv

Kompetanse: Fikk 50.000 i kompetansemidler. Bruker det på friluftsliv.

Granstubben Barnehage og Kringla Friluftsbarnehage i Steinkjer fikk nylig 50.000 kroner i kompetansemidler fra Fylkesmannen. Pengene skal brukes på å gjøre barnehagene enda bedre på friluftsliv.

Fram til sommeren skal både ansatte, foreldre og ikke minst barna ut i naturen for å løse ulike oppgaver.

– Ganske unikt

Daglig leder i de to barnehagene, Dag Olav Stølan, mener det er sjeldent at både foreldre og ansatte på kryss av to barnehager involveres i et felles prosjekt over tid på denne måten. Granstubben barnehage og Kringla friluftsbarnehage er allerede barnehager som satser mye på friluftsliv. Nå blir det enda mer.

SVETTE OG LATTER:: Førstelektor i friluftsliv, Tor Egil Bagøien (i grønt) instruerer. (Foto: Privat)

-Det er ganske unikt dette. Mange er ikke bevisst på betydningen av det å leke seg ute i naturen og hvor viktig dette er for utvikling av hele mennesket, sier Stølan.

Det er førstelektor i friluftsliv, Tor Egil Bagøien, som er engasjert for å hjelpe barnehagene med prosjektet. Han er også foredrags- og kursholder og har blant annet kurset «Endring med natur.»

Slipp ungene ut!

Utgangspunktet for prosjektet var i første rekke å øke kompetansen i førskolegruppa. Nå håper Stølan at de klarer å skape en trend.

-Vi ønsker å få til en bølge med dette der vi starter med egen jobb og deler kunnskapen som Bagøien har på dette området. Målet er å få flere til å slippe ungene sin ut for å leke, sier Stølan.

Kommenter gjerne, men vis saklighet: