Kultur for næring?

Kultur: Kultursatsingen i Steinkjer må legge til rette for økt aktivitet og lokal besøksnæring. Det innebærer både å dele arrangementskompetanse, huse kreative virksomheter, stimulere til ringvirkninger og praktisk tilrettelegging.

Det er viktig at kulturen tilrettelegger for og understøtter næringsvirksomhet, både i og utenfor kulturhuset. Kultursatsingen må gi økt attraktivitet, besøk og handel i Steinkjer.

– Det er et potensial for næringsmessige ringvirkninger av nytt kulturhus, sier styreleder Joar Nyborg, Steinkjer næringsforum. Økt besøk gir muligheter for mer trafikk på serveringstedene, økt handel i butikkene og mer overnatting på hotellene. Ja rett og slett et løft for Steinkjer sentrum.

Parkering, trafikk og tilgjengelighet

Men det forutsetter samarbeid og kollektiv tenking. Et kritisk punkt er parkering og tilgjengelighet. Uten flere parkeringsplasser og en gjennomtenkt trafikkavvikling risiker man at kulturhuset fører til fortregning og negative effekter for næringslivet.

Det er tidligere gjort innspill fra næringslivet på både 200 og 400 parkeringsplasser under torget.  Steinkjer næringsforum står bak å bygge det største alternativet med 400 plasser og mener det er riktig å prioritere parkeringshus knyttet til kulturhuset fremfor det parkeringshuset som planlegges ved jernbanestasjonen.

– En viktig trafikal detalj er at under byggingen må man holde trafikk i sentrum i gang, sier Nyborg. Når bygater blir midlertidig steng går det hardt utover næringslivet i de aktuelle gatene.

Rugekasse for kulturnæring

Kulturhuset må legge til rette for kulturnæring og andre kreative næringer

– Kulturhuset bør også bli en rugekasse for nye og flere kulturrelaterte næringsaktører, sier Nyborg. Samspillet med Innovasjonscampus Steinkjer sin kreative klynge er interessant. Her kan kulturhuset ha en kommersialiserings- og utprøvingsrolle for ulike medieuttrykk.

Et eksempel på hva vi tenker på kan være Hilmarstiftinga som driver artistformidling og eventuelt også blir et framtidig Senter for immateriell kulturarv.

Kultur en støttespiller

Kulturhusets bør ble en støttespiller for kulturarrangement lokalt i kraft av sin kompetanse, kapasitet og profesjonalitet. Det være seg underholdningsansvarlig på Steinkjermartnan til oppspillspartner på pauseunderholdning på konferanser.

– Både artistformidling/booking, prosjektledelse til teknisk support profesjonaliseres, sier Nyborg. Da trengs det noen som kan være navnet som får ting til skje.

Kulturhuset bør bli en attraktiv, uformell og uforpliktende møteplass for folk flest. Noe som igjen vil kunne gjøre fellesarealene til en attraktiv utstillingsplass for alt fra kunst til arkitektprodukter.

Kommenter gjerne, men vis saklighet: