Lager Norges nye landbruksrobot

Landbruk: I Leksvik utvikles nå en landbruksrobot som skal kunne gjøre en lang rekke oppgaver. Den første prototypen vil være klar neste år.

Farkosten, som skal bli litt over fire meter lang og to meter bred, skal kunne gjøre flere rutinepregede landbruksoppgaver. Det skal være i stand til å hente rundballer, sprøyte, spre gjødsel og ta jordprøver. Blant annet.

– En av fordelene er at gårdbrukerne ikke trenger å kjøpe noe nytt utstyr for å bruke denne roboten, sier Jostein Sandvik.

En plattform

Sammen med Helge Aanonli og Eirik Hovstein har han startet Autoagri, et selskap startet i industribygda Leksvik i Indre Fosen kommune.

Markedet er ganske umodent når det gjelder denne type teknologi, Jostein Sandvik, Autoagri.

Roboten fra Autoagri er i stand til å gjøre en lang rekke oppgaver og vil fungere som en slags plattform der en kan bygge på ønsket funksjonalitet.

– Det er veldig usannsynlig at en gårdbruker vil kaste alt av eksisterende utstyr for å kjøpe seg nytt, sier Helge Aanonli.

Pris viktig

Maritime Robotics er inne i prosjektet gjennom styremedlem Eirik Hovstein. Han er også daglig leder i selskapet Robotic Services som jobber med ubemannede systemer.

Hovstein har blant annet jobbet med fjernstyring av store maskiner på det tidligere skytefeltet på Hjerkinn på Dovre. Her ble teknologien fra Maritime Robotics brukt i styringen av store dumpere uten førere.

I løpet av de siste årene har teknologien blitt bedre og ikke minst billigere. Nettopp prisen er essensielt i denne sammenheng. Det som tidligere kostet rundt 100 000 kroner vil nå sannsynligvis koste mellom 10 000 og 20 000 kroner.

– Vi er veldig obs på at dette fort kan blir et produkt som blir veldig kostbart. Da tror vi markedet responderer dårlig på produktet, sier han.

Rotob
LAGER ALT SELV: Fv.: Helge Aanonli, Jostein Sandvik og Eirik Hovstein. (Foto: Håvard Zeiner)

Maritim teknologi

Når det kommer til teknologien, sier Hovstein, følger den samme mal til lands som til vanns, selv om det er noe mer komplisert å lage gode navigasjonssystemer til bruk på landjorda.

– Sjøen er flat og inneholder få hindringer. Det blir noe annerledes på land. Her må du tillegg til å navigere deg mot høyre og venstre også navigere opp og ned etter høydeforskjeller i terrenget. Men dette er vi vant til innenfor droneverden på fly.

Vi har 13 års erfaring med styring av diverse farkoster. Selv om Maritime Robotics primært har jobbet med maritime farkoster er det ikke noe som er i veien for våre kontrollsystemer kan flyttes fra sjø til land, sier han.

Mer forbrukerteknologi

Når den første prototypen ruller ut av fabrikken i Leksvik mot slutten av 2019 kan gårdbrukeren montere eksisterende redskap på farkostens standard 3-punkt redskapsløft og kraftuttak. Siden utstyret monteres midt under farkosten blir også vektfordeling god noe som minimerer risikoen for jordpakking.

For tiden skal navigasjonsteknologien testes på en ATV. Dette blir den første testen på hvordan navigasjonssystemet fungerer.

– Systemet blir vel så avansert som det vi hadde på Hjerkinn, men teknologiutviklingen har gjort sitt til at den kan kjøres på mindre enheter og koster mindre. Nå kan vi utnytte mer forbrukerteknologi og vi kan ta ned kostnadene på dette. Det blir en viktig ting, sier han.

Tre selskaper

Det er totalt tre selskaper med lang erfaring innen industrimekanikk, digitalisering og design har gått sammen om å lage landbruksroboten.

Ideen kom opprinnelig fra Fosen Innovasjon som for halvannet år siden ønsket en større satsing mot utvikling av autonome kjøretøy innen landbruk. Autoagri ble startet, og det nyoppstartede selskapet jobber i dag tett med en ekspertgruppe som blant annet består av gårdbrukere med ulike driftsformer. De har så langt kommet rundt 100 innspill om hva slags type oppgaver en slik robot bør kunne utføre.

– Markedet er ganske umodent når det gjelder denne type teknologi. Ved at vi har utviklet roboten sammen med denne gruppen har vi større mulighet til å treffe markedet, sier Jostein Sandvik.

Kommenter gjerne, men vis saklighet: