Eiendomsmegler 1 – beste arbeidsplass

Ledelse: Mening, mestring og medbestemmelse er oppskriften på en god arbeidsplass blant staben i Strandvegen 25 i Steinkjer.

Det er fjerde året på rad at EiendomsMegler 1 Midt-Norge blir kåret til Norges beste arbeidsplass for mellomstore bedrifter.  Det er analyse- og rådgivningsselskapet Great Place to Work som står bak kåringen.

Gode relasjoner

– Det er relasjonene og samspillet på arbeidsplassen som skaper kulturen for et lærende, utviklende og godt arbeidsmiljø, sier avdelingsleder Per Annar Schiefloe i EiendomsMegler 1 Midt-Norge, Steinkjer.

Gjennom ansvarliggjøring og involvering har vi klart å skape en kultur for kontinuerlig forbedring. I vår bransje legger vi ned mange timer på jobb og felleskapet blir derfor ekstra viktig.

Lavt sykefravær

Sammen har vi skapt en arbeidsplass for ansatte opplever mening, mestring og medbestemmelse. Dette gjenspeiles også i vårt sykefravær som aldri har oversteget 2,6 prosent de siste årene.

– Involvering og fremragende læringsmiljø er ikke et enkeltstunt hos oss. Det er en del av vår visjon og strategi, sier administrerende direktør, EiendomsMegler 1 Midt-Norge.

217 virksomheter med i undersøkelsen

Great Place to Work lager listen over de beste arbeidsplassene på grunnlag av en undersøkelse blant 217 virksomheter og 30.000 medarbeidere. Hvert selskap blir vurder på grunnlag av mer enn 50 spørsmål.

Hva karakterisere de beste?

I følge Grate Place to Work er tillit i relasjonen til ledelsen, opplevelse av felleskap på arbeidsplassen og stolt av jobben er det karakterisere de beste arbeidsplassene. Dette oppnås ved:

  • direkte kommunikasjon
  • åpen dør politikk
  • jevnlige samtaler med medarbeideren
  • lavterskel for å spørre
  • åpne kanaler til topplederne

Framtida

Når det gjelder utvikling framover framhever Grate Place to Work i rapporten Norges beste arbeidsplasser 2019, at vi må utvikle agile – smidige – kulturer som minimerer effektene av sjokk og stress i organisasjoner som en følge av teknologi, diskusjon eller geopolitiske forhold. Det anbefales å utvikle omstillingsdyktighet gjennom tillitsbasert kulturer og støttende strukturer.

Kommenter gjerne, men vis saklighet: