Industriutvikler og kulturbygger

Ledelse: Produktiv prat som skaper kultur for handling er Torbjørn Storsve sin metode for å utvikle gode og lønnsomme industribedrifter.

Storsve er ekspert på fabrikkdrift, og arbeider langsiktig med å skape mer lønnsomme fabrikker.  Hemmeligheten er å kommunisere med de ansatte og få dem til å reflekter over det de gjør. På den måten skapes en produktiv kultur. Akkurat nå er han engasjert av Overhalla betongbygg AS.

– Det gjelder å bruke tid på å forstå hvor skoen trykker, sier Torbjørn Storsve. Å spille på lag med dem som vil bli en del av endringsprosessen og gjøre det slik at forbedringstenkingen blir varig og sjøl-gående er noe av prinsippene. På den måte blir en kultur til.

Gode operasjonelle standarder

Det gjelder å utvikle hensiktsmessige operasjonelle standarder for arbeidet, noe som er en videreutvikling av en metodikk som Storsve var med å praktisere da han arbeidet i Norske Skog.

– Det handler om kulturutvikling hvor fokuset er ledelse, HMS, kompetanse og produksjonsrutiner, sier Storsve. På mange måter en teknikk som har mye felles med Lean-tenkingen som er i skuddet nå.

Mer enn teknikk

Fabrikkutvikling handler ikke om teknikk, med om atferd og opptreden blant alle ansatte. Har man det som trengs av utstyr, ressurser og kompetanse er grunnlaget på plass. Da er jobben å få det til å virke. En viktig del av arbeidet er å gjøre operatører og lederne bevisst både sin kompetanse, holdninger og ansvar.

For hendelsesstyrt

– Som regel finnes det mye kompetanse og erfaring blant ansatte/operatørene i en fabrikk, sier Storsve. Men praktikere har en tendens til å være veldig hendelsesstyrte. Skjer det noe så fikser vi det.

På en måte er det bra, men samtidig må man ta kontroll slik at hendelser ikke blir styrende. Her er det viktig at ledelsen bidrar gjennom forberedelser og god planlegging slik at man kommer mange av de ressurskrevende hendelsene i forkant noe som sparer tid og penger – og gir ledelsen kontroll.

Det gjelder å justere en eventuell hendelsesstyrt-atferd til en lederkultur som tilrettelegger for god flyt gjennom forutsigbare og planlagte prosesser.

Viktig å lytte

– Jeg bruker mye tid på å snakke med – og lytte til – de ansatte, de fleste svar ligger her sier Storsve.  Det gir god innsikt og vi får diskutert løsninger. Kombinert med en systematikk hvor operatørene selv skriver sine drifts og opplæringsmanualer oppnår vi å adressere utfordringer på en strukturert og systematisk måte.

De små justeringene kan man som regel iverksette ganske umiddelbart, mens større ting må modens og løsninger og rutiner utvikles i lag med både ledere og operatører.

Kulturbygging

– Det handler egentlig om å bygge holdninger og kultur – enten det gjelder arbeidsmiljø, sikkerhet, samarbeid eller respekt for hverandre, sier Storsve. Kultur er «sånn gjør vi det her». Det er en forutsetning for å skape et trygt arbeidsmiljø og forbedret effektivitet.  

Allsidig industrierfaring

Torbjørn Storsve er for tiden engasjert hos Overhalla betongbygg AS. Før det var han innleid avviklingsjef i Intra AS i Malvik (2017–2018) og engasjert som driftssjef i Ytterøykylling AS (2016).

Storsve har både ingeniør- og økonomiutdanning, og lang og allsidig industri erfaring. Han har vært fabrikksjef og leder hos Norske Skog (fram til 2002), Nidar (2002–2005), Orkla (2006), Fjord Marin (2006–2008), Norske skog (2008–2013), Busscharter (2013), Tine Verdal (2014) og Glen Dimplex (2014–2015).

Han er en del av teamet til Leiv Eriksson rådgivning og utvikling.

Kommenter gjerne, men vis saklighet: