Oljefyring er forbudt fra 2020

Miljø: Fjerner du oljefyren i løpet av 2019, kan du få støtte til jobben. Binde Framtid hjelper deg med å vurdere alternative løsninger, og gi en helhetlig vurdering av boligen med tanke på inneklima og energibruk.

Fyrer du med olje  i boligen eller bedriften din, blir det forbudt fra 1. januar 2020. Du kan få støtte fra Enova  til å fjerne oljefyr og oljetank, hvis du gjør det innen utgangen av 2019. Da må du samtidig installere en fornybar energikilde som varmepumpe.

Usikker på hva du bør gjøre?

– Trenger du hjelp til å vurdere alternative løsninger, så hjelper vi deg, sier Magnus Vågen i Binde Framtid. Vi kan foreslå alternative løsninger og fortelle om aktuelle muligheter, for eksempel varmepumpe.

Mange er usikker på hva som er rett å gjøre, og vi stiller med uavhengige råd – vi selger kun rådgivning og ikke noen fysiske produkt. Enova støtter opptil 7.500 kroner for jobben Binde Framtid gjør!

Støtte til varmepumpe og fjerning av oljefyr får du gjennom Enovatilskuddet. Vi forteller deg hvordan.

Hva er Enovatilskuddet?

Enovatilskuddet er en statlig støtteordning for å gjøre oppvarming av hus mer miljøvennlig. Du kan få Enova-støtte til både varmepumper og fjerning av oljefyr.

Du kan få tilskudd til varmepumper av ulike typer. Både bergvarme- (væske-vann), luft til vann-, og avtrekksvarmepumpe støttes av Enova. I tillegg får du tilskudd til å bytte ut oljefyring, oljekamin og oljetank.

Hvordan kan jeg få støtte?

Enovatilskuddet blir utbetalt etter at du har installert ny og miljøvennlig oppvarming.

Prosessen er enkel, du

  • gjennomfører miljøtiltaket
  • registrerer kvittering/faktura på Enova sine hjemmesider
  • mottar utbetaling

Enova krever at du får arbeidet utført av fagfolk. Du kan med andre ord ikke installere nye varmeløsninger selv.

Ta kontakt

– Ta kontakt, ring 982 10 982 eller send en e-post, så tar vi en uforpliktende prat, sier Vågen.

Kommenter gjerne, men vis saklighet: