En smeltedigel for nytenking

Innovasjon: Et trettitalls virksomheter og Nord universitet skal samlokaliseres og realisere utviklingsmiljøet Innovasjonscampus Steinkjer.

Grunntanken bak Innovasjonscampus Steinkjer er at samlokalisering mellom akademia, næringsliv og forvaltning gir kunnskapsdeling og nyskaping. Det skal etableres «faglige klynger» slik at ideer, tanker og arbeidsmåter skal smitte og påvirke omgivelsen, og på den måten skape utvikling og innovasjon.

Dagens lokaler i Skolegata 22 bygges om og utvides med flere nye bygg. Totalt blir det 15.000 kvadratmeter golvflate. Det bygges nytt for 200 millioner kroner og 100 millioner kroner brukes på omgjøring av eksisterende bygninger. Innflytting skal skje sommeren 2019.

INNOVASJONSCAMPUS STEINKJER: Interiøret i fellesarealet «Origo». (Foto: InCube as og Praksis arkitekter as)

Viktig for Steinkjer

– Innovasjonscampus Steinkjer er det viktigste prosjektet for det framtidige Steinkjer, sa ordfører Bjørn Arild Gram, Steinkjer kommune da planene ble lagt fram i 2016. De fleste samfunnsstrukturene er i spill for tida og det å legge til rette for å være et godt vertskap er viktig. Innovasjonscampus Steinkjer er Steinkjers invitasjon til nærings- og kunnskapsmiljøene, som er en del av vår totale byutvikling.

Fra universitetet er det understreket at samlokalisering med næringslivet er en interessant, og forhåpentligvis en effektiv måte å bidra mer direkte og aktivt i kompetansesamhandlingen med næringslivet.

Kritisk å kunne omsette kunnskap til handling

– Vilje og evne til å lære er viktigere enn hva man lærer, sa Lars Iversen, Springfellow, på Innovasjonskonferansen 2017. All verdens kunnskap og kunnskapsformidling finne på nett. Mer kritisk er evnene til å omsette kunnskap til kompetanse og handling. Framtidas utfordringer kjenner vi ikke ennå, men vi vet at vi må tenke nytt på mange områder.

4 klynger, 30 virksomheter og Universitetet

Forskning og utvikling: Nord universitet (fakultet for biovitenskap og akvakultur, Fakultet for samfunnsvitenskap og Handelshøgskolen), Trøndelag Forskning og Utvikling AS, NIBIO (Norsk institutt for bioøkonomi) og Stiftelsen kvinneuniversitet Nord

Samfunnsutviklere: Innovasjon Norge, Kompetansesenter for Distriktsutvikling, Steinkjer næringsselskap og T:lab AS

Kreative klynge: Lindseth reklame, DesignTrykk, Smart Norway, Smart Media, Smart Labs, IT Online, Kantega, Letnes arkitekter, Norsk Navigasjon, Online 24, Camerat, M.Raptor, Etcetera Søk, Bartec-pixavi Steinkjer og  Software innovasjon og FoU Steinkjer.

Landbruksklynge: Landbruksdirektoratet, Bondelagets servicekontor, Norsk landbruksrådgivning Trøndelag SA, Allskog SA, Jon Rannem ENK, Trøndelag skogselskap, 4H Nord-Trøndelag, Kystskogbruket/Skognæring Kyst og Stiftelsen Det norske skogfrøverket.

Bygg med muligheter

Det bygges et arealeffektivt og tidsriktig bygg som innbyr til felles bruk, smarte løsninger og åpen innovasjon. Foruten kontornærhet er det avsatt mye plass til arealer for samarbeid og samhandling og muligheter for å åpne opp campusen for brukere fra hele regionen.

Den nye campusen bygges i samarbeid mellom Steinkjer kommunes selskap DH Eiendom AS og Statsbygg. DH eiendom og Statsbygg eier i dag hver sin halvpart av universitetsområdet i Steinkjer.

INNOVASJONSCAMPUS STEINKJER: Bygningsmassen i Skolegata 22 når utbyggingen er ferdig. (Foto: InCube as og Praksis arkitekter as)

Kommenter gjerne, men vis saklighet: