Holbergs Auto AS lanserer lokal fagutdanning innen bilskade

Næringsliv:

Vil styrke rekrutteringen– Ved å lansere egen fagutdanning, håper vi det skal bidra til styrke rekrutteringen til bilskadefaget. De siste årene har det vært utfordringer lokalt med å finne tilstrekkelig med mekanikere til å fylle verkstedene, forteller Vesterdal.Kåre Dybfest er leder for samarbeidsprosjektet i Nordvik og har jobbet tett med fylkesrådet for utdanning i Nordland for å finne tiltak som kan styrke rekrutteringen.– Hild-Marit Olsen og teamet i Bodø har vært en viktig sparringspartner i utviklingen av prosjektet, og vi setter stor pris på den enorme positiviteten som fylket har bidratt med inn i prosessen. Sammen har vi stor tro på at dette kan bli veldig bra, forteller Dybfest.

Lang tradisjon som lærebedrift

Holbergs Auto har lang tradisjon som lærebedrift, og hvert år samarbeider de tett med utdanningskontorene for å tilby lærlingplasser til elever som tar bilskadefaget gjennom videregående skole. Hovedmodellen for elevene her er to år med teoretisk opplæring etterfulgt av to års læretid i bedrift.– Gjennom fagutdanningen ønsker vi å skreddersy et utdanningsløp for hver enkelt kandidat, slik at den enkelte skal ha de beste forutsetningene til å lykkes med utdanningen. Det betyr at Holbergs Auto ikke stiller krav til to år med videregående, men at kandidatene begynner utdanningsløpet direkte i bedriften ved oppstart, sier Vesterdal.De teoretiske fagene som fagbrevet krever tas løpende gjennom læreperioden. Her vil elevene blant annet bli kjent med bilens karosseri, understell, hjuloppheng, styring og elektriske anlegg. Vesterdal påpeker at fagutdanningen ikke skal erstatte det opprinnelige utdanningsløpet, men være et alternativ for å gjøre utdanningen mer tilgjengelig og praksisorientert mot bilskadefaget via lokale verksteder.[su_spacer size="40"]]]>

Kommenter gjerne, men vis saklighet: