Inderøy Utvikling er i virksomhet

Næringsliv: Pål Stavrum er ansatt som daglig leder i selskapet Inderøy Utvikling SA.

Når Pål Stavrum tiltrer 1. juni som daglig leder i det nystiftede selskapet Inderøy Utvikling SA blir selskapet operativt. Inderøy Utvikling ble stiftet 14. desember 2018 og styret ble valgt 23. mars i år.

Styreleder er Per Reidar Næss. I tillegg består styret av: Anne Kathrine Oxaal, Frode Sakshaug, Jon Martin Austad og Kjerstin Heggdal Grimstad.

Skal utvikle næringslivet

Ifølge vedtektene skal Inderøy Utvikling SA drive næringsutvikling, både i egen regi og i samarbeid med andre aktører og bidra til utvikling av etablert og nytt næringsliv i Inderøy. Næringsutvikling omfatter alle relevante tiltak som direkte eller indirekte kan bidra til å styrke rammebetingelsene for å drive næring i Inderøy.

Selskapet er et andelslag av bedrifter som er registrert i Inderøy kommune, eller driver næring i kommunen. Ved oppstarten har selskapet 56 medlemmer.

Ekspert på småbedrifter

Den nytilsatte lederen, Pål Stavrum (54), driver Miniforetak AS som tilbyr tjenester for småbedrifter på Internett. I tillegg er Stavrum kurs- og foredragsholder innen bedriftsaktuelle tema.

– Jeg håper å kunne bidra med å øke aktivitet i næringslivet og hjelpe til med kompetansehevende tiltak, sier Pål Stavrum, i en kommentar til Trønder-Avisa.

Styreleder Per Reidar Næss er godt fornøyd med at de nå har fått på plass daglig leder. Han har en bakgrunn som passet veldig godt til det vi var ute etter, og har en kompetanse vi trenger.

Kommenter gjerne, men vis saklighet: